Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren > FileMaker Pro-indeling
 
FileMaker Pro-indeling
U kunt importeren vanuit en exporteren naar de FileMaker Pro-indeling.
Importeren vanuit een FileMaker Pro-bestand
Wanneer u gegevens vanuit een ander FileMaker Pro-bestand importeert, kunt u gegevens uit één tabel in het bronbestand importeren in één tabel in het doelbestand.
Als het bronbestand een FileMaker Pro-bestand met meerdere tabellen is, kunt u alleen gegevens uit één tabel tegelijk importeren. Tijdens het importproces kiest u in het bestand de tabel die u wilt importeren. Herhaal het importproces voor elke tabel die u wilt importeren.
Als u gerelateerde gegevens wilt importeren, importeert u gegevens rechtstreeks vanuit de gerelateerde tabel.
Als u slechts een gedeelte van de records in een FileMaker Pro-bestand wilt importeren, opent u het bestand en voert u een zoekopdracht uit zodat de gevonden reeks in het actieve venster alleen de records bevat die u wilt importeren. (Raadpleeg Records zoeken.) FileMaker Pro bepaalt de te importeren gevonden reeks op basis van het voorgrondvenster in het bestand. Als u records importeert vanuit een gesloten bestand of vanuit een geopend bestand waarin geen vensters zijn weergegeven, importeert FileMaker Pro alle records, ongeacht eventuele gevonden reeksen.
Als u een FileMaker Pro-bestand wilt importeren dat in een vorige versie is gemaakt, converteert u eerst het bestand naar de huidige indeling. Raadpleeg Bestanden uit FileMaker Pro 11 en lager converteren.
Naar een FileMaker Pro-bestand exporteren
Wanneer u gegevens naar een FileMaker Pro-bestand exporteert, wordt een nieuw FileMaker Pro-bestand gemaakt dat de gegevens bevat die u exporteert.
U kunt slechts uit één tabel tegelijk records exporteren.
Als er tabellen zijn die gerelateerd zijn aan de brontabel die u exporteert, kunt u ook velden exporteren vanuit die gerelateerde tabellen. Voor de gegevens die u exporteert, wordt in het geëxporteerde bestand echter slechts één tabel gemaakt.
Als u slechts een deel van de records uit het FileMaker Pro-bronbestand wilt exporteren, voert u eerst een zoekopdracht uit. Alleen de records in de gevonden reeks zullen worden geëxporteerd. Raadpleeg Records zoeken.
FileMaker Pro exporteert veldnamen en veldtypen naar het geëxporteerde bestand.
Zowel samenvoeg- als FileMaker Pro-indelingen bevatten veldnamen. De toepassing waarin de gegevens worden geïmporteerd, moet echter de door u gekozen opmaak ondersteunen. Bepaalde toepassingen verwijderen de veldnamen bij het importeren van de geëxporteerde gegevens.
Het geëxporteerde bestand bevat één lay-out Standaardformulier.
Alle globaalvelden die u exporteert, zijn niet langer globaalvelden in het geëxporteerde bestand. Elk geëxporteerd globaalveld wordt daarentegen een niet-globaalveld dat het globaalveld in elke geëxporteerde record herhaalt. U kunt eventueel het veld in het geëxporteerde bestand veranderen in een globaalveld.
Opmerking  Als u een nieuw bestand wilt maken dat de gegevens, lay-outs, scripts en andere elementen van het bronbestand bevat, kunt u het beste het bestand kopiëren in plaats van gegevens te exporteren. Daarna kunt u het gekopieerde bestand openen en de gewenste wijzigingen aanbrengen, bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwijderen. Raadpleeg Bestanden opslaan en kopiëren.
Verwante onderwerpen 
Gegevens in FileMaker Pro importeren
Gegevens exporteren uit FileMaker Pro