Gegevens toevoegen en weergeven > Werken met gegevens in de tabelweergave > Velden weergeven en verbergen in de tabelweergave
 
Velden weergeven en verbergen in de tabelweergave
1. Klik in de bladermodus met de rechtermuisknop op de kolomkop van de tabel en kies Tabelweergave > Wijzigen of klik op Wijzigen in de statusbalk.
2. In het dialoogvenster Tabelweergave wijzigen:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Velden verbergen
Wis de selectievakjes voor de velden die u wilt verbergen in de tabelweergave.
De volgorde van kolommen wijzigen
Sleep Pictogram Dubbele pijl naar een plaats naast een veld om de volgorde van velden in de lijst en in de tabelweergave te wijzigen.
Extra velden weergeven
Klik op Plusteken om het dialoogvenster Velden toevoegen te openen, kies het veld dat u wilt toevoegen en klik op OK. Als u een veld in een andere tabel wilt kiezen, kiest u de tabel in de lijst boven de lijst met velden en kiest u een veld. Als u een nieuw veld wilt definiëren, selecteert u Database beheren in de lijst.
Velden die u hebt toegevoegd verwijderen
Selecteer een of meer velden en klik op Pictogram van de prullenbak.
Opmerkingen 
Wanneer u bestaande velden weergeeft die niet in de huidige lay-out in de tabelweergave staan, worden die niet toegevoegd aan de lay-out, zodat zij niet verschijnen in een andere weergave van de tabelweergave. En net zo worden velden die u verbergt in de tabelweergave niet uit de lay-out verwijderd en blijven zij zichtbaar wanneer gebruikers de lay-out in een andere weergave bekijken.
Velden in de huidige lay-out worden gemarkeerd met een hangslot Hangslotpictogram in het dialoogvenster Tabelweergave wijzigen. Dit wijst erop dat ze niet uit de lijst kunnen worden verwijderd. U kunt voorkomen dat deze velden worden weergegeven in de tabelweergave door de bijbehorende selectievakjes uit te schakelen.
Wanneer u velden (kolommen) toevoegt in de tabelweergave, worden de letterstijl en -grootte bepaald door de standaardlettertype-instellingen van het lay-outthema. Als u de lettertypekenmerken voor een veld wilt wijzigen, moet u het veld opmaken in de lay-outmodus.
Verwante onderwerpen 
Records in een formulier, lijst of tabel weergeven