Verwijzingen > FileMaker Pro-functies die niet compatibel zijn met eerdere versies
 
FileMaker Pro-functies die niet compatibel zijn met eerdere versies
Hier vindt u een lijst met geïntroduceerde functies sinds FileMaker Pro 12 die niet compatibel zijn met eerdere versies van het product.
Voor informatie over de versie waarin elke scriptstap, functie en scriptactivering is geïntroduceerd, raadpleegt u de individuele Help-onderwerpen. Meer informatie over de nieuwe mogelijkheden van deze versie vindt u in Nieuwe functies in FileMaker Pro 16.
In de volgende tabel ziet u de versie van FileMaker Pro waarin elke functie is geïntroduceerd.
 
Functie
Versie
De optie Object verbergen wanneer in het infovenster
13
Schuifbesturingselementen
13
Popovers
13
Verbeteringen aan Weergavestatus voor records in de Lijstweergave en portaalrijen
13
Aanpassing van de lay-outachtergrond met schermvullende afbeeldingen, kleuren of overgangen
13
Verbeteringen aan containervelden in gegevensopslag, ophaling van metagegevens van bestanden en prestaties
13
De optie Minimaal toegestane versie om dit bestand te openen in het dialoogvenster Bestandsopties
13
De optie Lijst met bij de berekening van het resuméveld
13
Pictogram van een oplossing kan in het Startpaneel worden weergegeven
14
Knoplabels met tekst, een pictogram (vooraf gedefinieerd of aangepast), of beide
14
Knoppenbalken
14
Tekst van plaatsvervanger in velden
14
Navigatiegedeelten van lay-out
14
Vinkje om geselecteerde selectievakjes aan te geven
14
Besturingselementstijl Verborgen invoervak
15
Kaartvenster
16
Verificatie van account via OAuth-identiteitsproviders
16
Externe scriptstappen die door plug-ins worden voorzien
16