Beginselen van FileMaker Pro > Bestanden openen en sluiten > Werken met favoriete bestanden en hosts
 
Werken met favoriete bestanden en hosts
Zo beheert u favoriete bestanden:
1. Kies Bestand > Openen.
2. Op het tabblad Mijn oplossingen of Hosts in het Startpaneel voert u een van de volgende handelingen uit:
Selecteer eerst een hostnaam om favoriete hosts op het tabblad Hosts te beheren.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een favoriet bestand toevoegen of verwijderen
Plaats de muisaanwijzer op de bestandsnaam en klik op Pictogram van favoriet bestand.
De volgorde van favoriete bestanden wijzigen (alleen op het tabblad Mijn oplossingen)
Sleep een bestand naar de nieuwe plaats in Favorieten.
Zo beheert u favoriete hosts:
1. Kies Bestand > Openen op afstand.
2. Op het tabblad Hosts in het Startpaneel voert u een van de volgende handelingen uit:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
De lijst met beschikbare hosts waartoe u toegang hebt, weergeven of verbergen
Klik op Knop voor venster met hosts in de werkbalk van het Startpaneel.
Een host instellen als favoriet
Plaats de muisaanwijzer op Hostpictogram en klik daarna (dit wijzigt in Pictogram van favoriete host).
Als u de host niet ziet, kunt u deze handmatig toevoegen. Klik op Knop Favoriete host toevoegen om het dialoogvenster 'Favoriete host toevoegen' weer te geven. Raadpleeg Gedeelde bestanden openen als een client.
Opmerking  Op het tabblad Hosts worden de bestanden van de laatste geselecteerde favoriete host weergeven
Een favoriete host verwijderen
Klik op Pictogram van favoriete host.
Een favoriete host bewerken
Selecteer de naam van een favoriete host en klik vervolgens op Knop van actiemenu. Kies Favoriete host bewerken om het dialoogvenster 'Favoriete host bewerken' weer te geven. Raadpleeg Gedeelde bestanden openen als een client.
Verwante onderwerpen 
Bestanden openen en sluiten
Bestanden met andere systeeminstellingen openen