Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Veldinhoud exporteren
 
Veldinhoud exporteren
Doel 
Exporteert de inhoud van één veld in de actieve record naar een nieuw bestand.
Zie ook 
Opmaak 
Veldinhoud exporteren [<tabel::veld>; “<bestandsnaam>”; Automatisch openen; E-mail maken]
Opties 
Met Geef doelveld op geeft u het veld op dat u wilt exporteren. Als er geen veld is opgegeven, exporteert FileMaker Pro de inhoud van het actieve veld in de actieve tabel.
Met Uitvoerbestand opgeven geeft u de naam en locatie van het bestand op waarnaar u de veldinhoud wilt exporteren. Raadpleeg Bestandspaden maken voor meer informatie. Als er geen bestand is opgegeven, wordt de gebruiker gevraagd om een bestandsnaam en locatie op te geven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd. U kunt ook bepalen wat er gebeurt na het opslaan: Bestand automatisch openen of E-mail maken met bestand als bijlage.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Als het geëxporteerde veld bestaat uit tekst, maakt FileMaker een tekstbestand in UTF-16-opmaak. Gebruik de TextEncode functie om tekst eerst naar een andere opmaak te converteren.
Opmerkingen 
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de optie Uitvoerbestand opgeven. FileMaker WebDirect exporteert veldinhoud naar de standaardlocatie voor downloads van de webbrowser.
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor deze scriptstap in mobiele browsers.
FileMaker Go exporteert tekst als een tekstbestand met de indeling UTF-8.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeld opent een dialoogvenster om het exportpad en de bestandsnaam in te stellen en exporteert vervolgens de afbeelding.
Veldinhoud exporteren [Producten::Afbeelding; “Mobiele telefoon.png”]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeld exporteert bestanden uit het containerveld in alle records in de gevonden reeks naar een ingesteld bestandspad.
Variabele instellen [$PAD; Waarde: Get (Documentpad) & Producten::Container]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Loop
Veldinhoud exporteren [Producten::Container; "$PAD"]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)