Voorbeeld van een invoerlijst die alleen waarden uit gerelateerde velden bevat
Wanneer u een invoerlijst genereert met veldwaarden, kunt u in FileMaker Pro de waarden in de lijst dynamisch wijzigen op basis van waarden in een tweede veld. Dit betekent dat in de invoerlijst alleen waarden uit het eerste veld in gerelateerde records worden weergegeven als de waarde die in het tweede veld is ingevoerd, voldoet aan de gedefinieerde relatie voor de records.
U werkt bijvoorbeeld met een database Producten waarin een groot aantal voorraadartikelen worden bijgehouden. Nu kunt u een invoerlijst definiëren en toewijzen aan het veld Artikelnaam om een deelverzameling weer te geven op basis van de waarden in een tweede veld, Categorie. Geeft u voor het veld Categorie de waarde Accessoire op, dan worden tijdens de gegevensinvoer in de invoerlijst alleen waarden voor Artikelnaam weergegeven waarvan de waarde in het veld Categorie overeenkomt met Accessoire.
Zo stelt u een invoerlijst in zoals in het voorbeeld hierboven:
Bij de volgende instructies wordt ervan uitgegaan dat u een tabel met de naam Producten hebt. Een van de velden in de tabel Producten noemt Artikelnaam. Het is een lijst die de naam van elk artikel weergeeft (bijvoorbeeld Halsketting of Armband). Een ander veld noemt Categorie en geeft de lijst met verschillende categorieën weer (bijvoorbeeld Accessoire of Kleding.
1. Definieer een interne relatie in de tabel Producten en gebruik de Categorievelden als vergelijkingsvelden. Raadpleeg Interne relaties voor meer informatie.
Door een interne relatie te definiëren, wordt in de relatiegrafiek een andere vermelding van de tabel Producten gemaakt (die in dit voorbeeld de tabel Producten 2 wordt genoemd).
2. Definieer een invoerlijst die waarden gebruikt uit het veld Artikelnaam in de tabel Producten 2. Definieer deze invoerlijst zodanig dat deze alleen gerelateerde waarden uit de tabel Producten bevat.
Zie Invoerlijsten definiëren voor meer informatie over het definiëren van een invoerlijst.
3. Maak het veld Artikelnaam in de tabel Producten zodanig op dat het de invoerlijst weergeeft die u in stap 2 hebt gemaakt.
Raadpleeg Een veld zodanig instellen dat het als een venstermenu, een groep selectievakjes of een ander besturingselement wordt weergegeven voor meer informatie.
4. Kies in de modus Bladeren een categorie uit het veld Categorie in de tabel Producten en klik vervolgens op het veld Artikelnaam om een artikel te kiezen. Het veld Artikelnaam geeft alleen de artikelen weer die zijn gerelateerd met de geselecteerde categorie.
Opmerkingen 
Zowel het veld met de waarden van de invoerlijst als het vergelijkingsveld moeten in hetzelfde bestand staan, bijvoorbeeld de velden Categorie en Artikelnaam in het voorbeeld hierboven.