Verwijzingen > FileMaker Pro-databases onderhouden en herstellen > Reservekopieën maken > Voorbeeldscript reservekopie
 
Voorbeeldscript reservekopie
U kunt met het volgende script ervoor zorgen dat automatisch reservekopieën van FileMaker Pro-databases worden opgeslagen.
Met dit script wordt elke vijfde keer dat het bestand wordt gesloten een kopie van de database opgeslagen. Voor een correcte werking van het script definieert u een globaalveld met de naam Teller in een van de tabellen van de database. Als u geen globaalveld definieert, verhoogt FileMaker Pro mogelijk een andere record elke keer dat u de toepassing sluit. Definieer dit script in alle databasebestanden waarvoor u automatisch reservekopieën wilt maken.
Zo maakt u het script:
1. Kies Scripts > Scriptwerkruimte. Of kies Bestand > Beheren > Scripts.
2. Klik op De knop Nieuw script in de Scriptwerkruimte.
Zie Scripts maken en bewerken voor meer informatie over het maken van scripts.
3. Geef het script de naam Reservekopie en druk vervolgens op Enter.
4. Voer de volgende scriptstappen in:
Veld instellen [<tabelnaam>::Teller; <tabelnaam>::Teller + 1]
If [<tabelnaam>::Teller > 4]
Kopie opslaan als ["Reservekopie.fmp12"; kopie]
Veld instellen [<tabelnaam>::Teller; 0]
End If
5. Wanneer u klaar bent, sluit u het tabblad in het scriptbewerkingsvenster en klikt u op Opslaan.
6. Sluit de Scriptwerkruimte.
7. Kies Bestand > Bestandsopties en klik op het tabblad Scriptactiveringen.
8. Klik op de scriptactivering BijLaatsteVensterSluiten en klik daarna op Selecteren.
9. Selecteer het script Reservekopie.
10. Klik op OK.
11. Sluit het oplossingsbestand.
Met dit script maakt u elke vijfde keer dat u het bestand sluit een reservekopie van uw bestand.