Verwijzingen > FileMaker-foutcodes
 
FileMaker-foutcodes
In deze tabel ziet u een beschrijving van de numerieke foutcodes die de functie Get (LaatsteFout), de Script Debugger (FileMaker Pro Advanced) of andere FileMaker-technologie als resultaat geven.
Foutcodes die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd, zijn alleen afkomstig van op het web gepubliceerde oplossingen.
 
Foutnummer
Beschrijving
-1
Onbekende fout
0
Geen fout
1
Gebruiker heeft actie geannuleerd
2
Geheugenfout
3
Opdracht is onbeschikbaar (bijvoorbeeld verkeerd besturingssysteem of verkeerde modus)
4
Onbekende opdracht
5
Ongeldige opdracht (in de scriptstap Veld instellen is bijvoorbeeld geen berekening opgegeven)
6
Het bestand is alleen-lezen
7
Onvoldoende geheugen
8
Leeg resultaat
9
Ontoereikende privileges
10
Gevraagde gegevens ontbreken
11
Naam is ongeldig
12
Naam bestaat al
13
Bestand of object is in gebruik
14
Buiten bereik
15
Kan niet delen door nul
16
Bewerking is mislukt; probeer opnieuw (bijvoorbeeld een opvraag door een gebruiker)
17
Poging om vreemde tekenset naar UTF-16 te converteren, is mislukt
18
Client moet accountgegevens verstrekken om verder te kunnen gaan
19
Tekenreeks bevat andere tekens dan A-Z, a-z, 0-9 (ASCII)
20
Opdracht/bewerking geannuleerd door geactiveerd script
21
Verzoek wordt niet ondersteund (bijvoorbeeld een vaste link aanmaken op een niet ondersteunend bestandssysteem)
100
Bestand ontbreekt
101
Record ontbreekt
102
Veld ontbreekt
103
Relatie ontbreekt
104
Script ontbreekt
105
Lay-out ontbreekt
106
Tabel ontbreekt
107
Index ontbreekt
108
Invoerlijst ontbreekt
109
Privilegeset ontbreekt
110
Gerelateerde tabellen ontbreken
111
Veldherhaling is ongeldig
112
Venster ontbreekt
113
Functie ontbreekt
114
Bestandsverwijzing ontbreekt
115
Menureeks ontbreekt
116
Lay-outobject ontbreekt
117
Gegevensbron ontbreekt
118
Thema ontbreekt
130
Bestanden zijn beschadigd of ontbreken en moeten opnieuw worden geïnstalleerd
131
Taalpakketbestanden ontbreken (bijvoorbeeld startklare oplossingen)
200
Toegang tot record is geweigerd
201
Veld kan niet worden gewijzigd
202
Toegang tot veld is geweigerd
203
Bestand bevat geen af te drukken records of wachtwoord geeft geen printertoegang
204
Geen toegang tot veld(en) in sorteervolgorde
205
Gebruiker heeft geen toegangsprivileges om nieuwe records te maken. Importeren zal bestaande gegevens overschrijven.
206
Gebruiker heeft geen privileges om wachtwoorden te wijzigen of het bestand kan niet worden gewijzigd
207
Gebruiker heeft geen privileges om databaseschema te wijzigen of het bestand kan niet worden gewijzigd
208
Wachtwoord bevat onvoldoende tekens
209
Het nieuwe wachtwoord moet verschillen van het bestaande wachtwoord
210
Gebruikersaccount is inactief
211
Wachtwoord is verlopen
212
Ongeldige gebruikersaccount en/of ongeldig wachtwoord; probeer het opnieuw
213
Gebruikersaccount en/of wachtwoord bestaat niet
214
Te veel aanmeldingspogingen
215
Beheerdersprivileges kunnen niet worden gedupliceerd
216
Gastaccount kan niet worden gedupliceerd
217
Privileges van gebruiker zijn ontoereikend om de beheerdersaccount te wijzigen
218
Wachtwoord en opnieuw ingevoerde wachtwoord verschillen
300
Bestand is vergrendeld of in gebruik
301
Record wordt al door een andere gebruiker gebruikt
302
Tabel wordt al door een andere gebruiker gebruikt
303
Databaseschema wordt al door een andere gebruiker gebruikt
304
Lay-out wordt al door een andere gebruiker gebruikt
306
Modificatie-ID van record komt niet overeen
307
Transactie kan niet worden vergrendeld vanwege een communicatiefout met de host
308
Thema is vergrendeld en wordt gebruikt door een andere gebruiker
400
Zoekcriteria zijn leeg
401
Geen records die overeenkomen aan de zoekopdracht
402
Geselecteerd veld is geen vergelijkingsveld voor een zoekopdracht
403
Maximumaantal records voor demoversie van FileMaker Pro is overschreden
404
Sorteervolgorde is ongeldig
405
Het aantal opgegeven records overschrijdt het aantal records dat kan worden weggelaten
406
Criteria voor vervangen/nieuwe volgorde zijn ongeldig
407
Eén vergelijkingsveld ontbreekt of beide vergelijkingsvelden ontbreken (ongeldige relatie)
408
Opgegeven veld heeft onjuist gegevenstype voor deze bewerking
409
Importeervolgorde is ongeldig
410
Exportvolgorde is ongeldig
412
Verkeerde versie van FileMaker Pro gebruikt om bestand te herstellen
413
Opgegeven veld heeft een ongeschikt veldtype
414
Lay-out kan het resultaat niet weergeven
415
Eén of meer vereiste gerelateerde records zijn niet beschikbaar
416
Een primaire sleutel uit de gegevensbrontabel is vereist
417
Bestand is geen ondersteunde gegevensbron
418
Interne fout bij het invoeren in een veld
500
Datumwaarde voldoet niet aan opties voor bevestigingsinvoer
501
Tijdwaarde voldoet niet aan opties voor bevestigingsinvoer
502
Getalwaarde voldoet niet aan opties voor bevestigingsinvoer
503
De waarde in het veld valt niet binnen het bereik dat in de opties voor bevestigingsinvoer is opgegeven
504
De waarde in het veld is niet uniek, zoals vereist is in de opties voor bevestigingsinvoer
505
De waarde in het veld is geen bestaande waarde in het bestand, zoals vereist is in de opties voor bevestigingsinvoer
506
De waarde in het veld komt niet voor in de invoerlijst, zoals in de opties voor bevestigingsinvoer is opgegeven
507
De waarde in het veld voldoet niet aan de berekeningstest van de opties voor bevestigingsinvoer
508
Ongeldige waarde ingevoerd in zoekmodus
509
Veld vereist een geldige waarde
510
Gerelateerde waarde is leeg of niet beschikbaar
511
Waarde in veld overschrijdt maximale veldgrootte
512
Record is al door een andere gebruiker gewijzigd
513
Er is geen validatie opgegeven maar de gegevens passen niet in het veld
600
Er is een afdrukfout opgetreden
601
De combinatie van kop- en voettekst overschrijden één pagina
602
Hoofdgedeelte past niet op een pagina met de huidige kolominstelling
603
Printerverbinding is verbroken
700
Bestand kan niet geïmporteerd worden wegens verkeerde bestandstype
706
EPSF-bestand bevat geen afdrukvoorbeeld
707
Grafische vertaalmodule is niet gevonden
708
Bestand kan niet worden geïmporteerd of kleurenmonitor is vereist om bestand te importeren
711
Vertaalmodule voor importeren is niet gevonden
714
Wachtwoordprivileges staan de bewerking niet toe
715
Het opgegeven Excel-werkblad of het opgegeven bereik ontbreekt
716
Een SQL-opvraag met DELETE, INSERT of UPDATE is niet toegestaan voor ODBC-import
717
Er is onvoldoende XML/XSL-informatie om de import of export voort te zetten
718
Fout tijdens parsering van XML-bestand (uit Xerces)
719
Fout tijdens omzetten van XML met behulp van XSL (uit Xalan)
720
Fout tijdens exporteren; de gewenste indeling ondersteunt geen herhalende velden
721
Er trad een onbekende fout op in de parser of de transformator
722
In een bestand zonder velden kunnen geen gegeven worden geïmporteerd
723
U hebt geen toestemming om records toe te voegen of records te wijzigen in de doeltabel
724
U hebt geen toestemming om records toe te voegen aan de doeltabel
725
U hebt geen toestemming om records te wijzigen in de doeltabel
726
Bronbestand heeft meer records dan de doeltabel; niet alle records zijn geïmporteerd
727
Doeltabel heeft meer records dan het bronbestand; niet alle records zijn bijgewerkt
729
Er is een fout opgetreden tijdens de importactie; records konden niet worden geïmporteerd
730
Niet-ondersteunde Excel-versie; converteer bestand naar de huidige Excel-indeling en probeer opnieuw
731
Het bestand waaruit u importeert, bevat geen gegevens
732
Dit bestand kan niet worden ingevoegd omdat het andere bestanden bevat
733
Een tabel kan niet in zichzelf worden geïmporteerd.
734
Dit bestandstype kan niet als een afbeelding worden weergegeven
735
Dit bestandstype kan niet worden weergegeven als een afbeelding; het wordt ingevoegd en weergegeven als een bestand
736
Te veel gegevens om te exporteren naar deze indeling; gegevens worden afgekapt
738
Het thema dat u importeert bestaat al.
800
Kan bestand niet op de schijf maken
801
Kan het tijdelijke bestand niet op de systeemschijf maken
802
Bestand kan niet worden geopend
803
Dit bestand wordt exclusief gebruikt of host is niet gevonden
804
Bestand kan in de huidige status niet worden geopend als een alleen-lezen bestand.
805
Bestand is beschadigd. Gebruik de opdracht Herstellen.
806
Het bestand kan niet in deze versie van FileMaker Pro worden geopend
807
Het bestand is geen FileMaker Pro-bestand of is ernstig beschadigd
808
Kan het bestand niet openen omdat toegangsrechten beschadigd zijn
809
De schijf/het volume is vol.
810
De schijf/het volume is vergrendeld.
811
Tijdelijk bestand kan niet als FileMaker Pro-bestand worden geopend
812
Capaciteit van de host is overschreden
813
Fout bij synchronisatie van records in netwerk
814
Bestand(en) kan (kunnen) niet worden geopend omdat het maximumaantal is geopend
815
Kan opzoekbestand niet openen
816
Bestand kan niet worden geconverteerd
817
Bestand kan niet worden geopend omdat het niet bij deze oplossing hoort.
819
Kan geen lokale kopie van een extern bestand opslaan
820
Bestand wordt gesloten
821
Verbreking van verbinding is afgedwongen door host
822
FMI-bestanden niet gevonden; herinstalleer de ontbrekende bestanden
823
Kan bestand niet instellen op exclusief; er zijn gasten verbonden
824
Het bestand is beschadigd of het is geen FileMaker Pro-bestand
825
Bestand is niet geautoriseerd om naar het beveiligde bestand te verwijzen
826
Het opgegeven bestandspad is niet geldig
827
Bestand is niet gemaakt omdat de bron geen gegevens bevatte of een referentie is
850
Het pad is niet geldig voor het besturingssysteem
851
Kan een extern bestand niet van de schijf verwijderen
852
Kan een bestand niet naar de externe opslag schrijven
853
Overdracht van een of meer containers is mislukt
900
Algemene fout in spellingcontrolefunctie
901
Hoofdwoordenlijst voor spelling is niet geïnstalleerd
903
Opdracht kan niet worden gebruikt in een gedeeld bestand
905
Opdracht vereist een actief veld
906
Huidige bestand is niet gedeeld. Opdracht kan alleen worden gebruikt bij een gedeeld bestand
920
De spellingcontrolefunctie kan niet worden gestart
921
Eigen woordenlijst kan niet worden geladen om bewerkingen uit te voeren
922
Eigen woordenlijst is niet gevonden
923
Eigen woordenlijst is alleen-lezen
951
Een onverwachte fout is opgetreden (*)
952
Ongeldige FileMaker Data API-token (*)
953
Maximaal aantal FileMaker Data API-aanroepen overschreden (*)
954
Niet-ondersteunde XML-grammatica (*)
955
Geen databasenaam (*)
956
Maximumaantal databasesessies is overschreden (*)
957
Strijdige opdrachten (*)
958
Parameter ontbreekt (*)
959
Custom Web Publishing-technologie is uitgeschakeld
960
Parameter is ongeldig
1200
Algemene berekeningsfout
1201
Te weinig parameters in de functie
1202
Te veel parameters in de functie
1203
Onverwacht einde van berekening
1204
Getal, tekstconstante, veldnaam of “(” wordt verwacht
1205
Opmerking eindigt niet met "*/"
1206
Tekstconstante moet eindigen met een uitroepteken
1207
Een haakje ontbreekt
1208
Een operator ontbreekt, de functie is niet gevonden of “(” wordt niet verwacht
1209
Naam (zoals veldnaam of lay-outnaam) ontbreekt
1210
Plug-infunctie of scriptstap is al geregistreerd
1211
Lijstgebruik is niet toegestaan in deze functie
1212
Hier wordt een operator (zoals +, -, *) verwacht
1213
Deze variabele is al gedefinieerd in de functie Let
1214
AVERAGE, COUNT, EXTEND, GETREPETITION, MAX, MIN, NPV, STDEV, SUM en GETSUMMARY: uitdrukking gevonden in plaats van een afzonderlijk veld
1215
Deze parameter is een ongeldige parameter voor de functie Get
1216
Als eerste argument in GETSUMMARY zijn alleen resumévelden toegestaan
1217
Splitsveld is ongeldig
1218
Kan het getal niet evalueren
1219
Een veld kan niet worden gebruikt in zijn eigen formule
1220
Veldtype moet normaal of berekend zijn
1221
Gegevenstype moet getal, datum, tijd of tijdstempel zijn
1222
Berekening kan niet worden opgeslagen
1223
Verwezen functie is nog niet geïmplementeerd
1224
Verwezen functie bestaat niet
1225
Verwezen functie wordt niet ondersteund in deze context
1300
De opgegeven naam kan niet worden gebruikt
1301
Een parameter van de geïmporteerde of geplakte functie heeft dezelfde naam als een functie in het bestand
1400
Initialisatie van ODBC-clientstuurprogramma is mislukt; controleer of de ODBC-clientstuurprogramma's juist zijn geïnstalleerd
1401
Kan omgeving niet toewijzen (ODBC)
1402
Kan omgeving niet vrijgeven (ODBC)
1403
Verbinding verbreken is mislukt (ODBC)
1404
Kan verbinding niet toewijzen (ODBC)
1405
Kan verbinding niet vrijgeven (ODBC)
1406
Controle voor SQL-API is mislukt (ODBC)
1407
Kan instructie niet toewijzen (ODBC)
1408
Uitgebreide fout (ODBC)
1409
Fout (ODBC)
1413
Communicatie/koppelingsfout (ODBC)
1414
SQL-instructie is te lang
1450
Deze actie vereist een PHP-privilege-extensie (*)
1451
Deze actie vereist dat het huidige bestand extern is
1501
SMTP-verificatie is mislukt
1502
Verbinding geweigerd door SMTP-server
1503
Fout met SSL
1504
SMTP-server vereist een gecodeerd verbinding
1505
Opgegeven verificatie wordt niet ondersteund door SMTP-server
1506
E-mailbericht(en) is(zijn) niet verzonden
1507
Kan niet aanmelden bij de SMTP-server
1550
Kan de plug-in niet laden of de plug-in is geen geldige plug-in
1551
Kan plug-in niet installeren, kan een bestaande plug-in niet verwijderen of naar de map of schijf schrijven
1552-1559
Resultaat gegeven door plug-ins; raadpleeg de documentatie van de plug-in
1626
Protocol wordt niet ondersteund
1627
Verificatie is mislukt
1628
Er is een SSL-fout opgetreden
1629
Time-out verbinding. De time-outwaarde is 60 seconden
1630
URL-opmaak is verkeerd
1631
Verbinding is mislukt
1632
Het certificaat is verlopen
1633
Het certificaat is zelfondertekend
1634
Er is een fout bij de controle van het certificaat opgetreden
1635
Verbinding is niet gecodeerd
Verwante onderwerpen 
Get ( LaatsteFout ) functie
Get ( LaatsteExterneFoutGegevens ) functie
Scripts debuggen (FileMaker Pro Advanced)