Envelopinhoud opgeven (wizard Lay-out/rapport maken)
In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken plaatst u de velden en tekst die u op elke envelop wilt afdrukken.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Velden op de envelop plaatsen
Dubbelklik op de gewenste velden in de lijst Beschikbare velden in de volgorde waarin u ze wilt weergeven. (U kunt ook één of meer velden selecteren en op Veld toevoegen klikken.)
Als u een veld uit een andere tabel wilt kiezen, kiest u eerst de tabel uit de lijst met tabellen en plaatst u daarna het veld. U kunt ook een nieuw veld of een nieuwe tabel maken door in de lijst met tabellen de optie Database beheren te selecteren.
Een veld naar een nieuwe regel verplaatsen
Klik in Envelopinhoud om de invoegpositie te plaatsen vóór het veld dat u wilt verplaatsen (vóór de punthaken <<). Druk vervolgens op Enter of Return.
Tekst of interpunctie plaatsen tussen velden
Klik in Envelopinhoud op de plaats waar u de tekst of interpunctie wilt invoegen en typ daarna de gewenste tekst of interpunctie.
Een veld verwijderen van de envelop
Selecteer in Envelopinhoud de veldnaam en de scheidingstekens (<< en >>) en druk op Backspace of Delete (macOS).
Alle velden en tekst verwijderen van de envelop
Klik op Alles wissen.
Belangrijk  In FileMaker Pro worden velden in een lay-out Enveloppen opgemaakt als samenvoegvelden. Samenvoegvelden staan tussen dubbele punthaken (<< en >>). Selecteer deze punthaken samen met de veldnaam als u een veldnaam in de lay-out verplaatst of verwijdert. Voeg geen interpunctie of andere tekst in binnen de punthaken, tenzij deze deel uitmaakt van de veldnaam.
Opmerkingen en tips
Als u meer dan één veldnaam in de lijst met velden selecteert, houdt u Shift ingedrukt en klikt u om opeenvolgende velden te selecteren. Klik terwijl u Control (Windows) of Command (macOS) ingedrukt houdt om niet-opeenvolgende velden te selecteren.
Met samenvoegvelden kunt u geen gegevens invoeren of bewerken. Als u gegevens wilt invoeren of bewerken, moet u een andere lay-out gebruiken.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken
Etiketten en enveloppen afdrukken