Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Gegevens in velden invoeren en wijzigen
 
Gegevens in velden invoeren en wijzigen
Voor informatie over de beperkingen voor elk veldtype zoekt u de technische specificaties in de FileMaker Knowledge Base.
Opmerkingen 
Om een tab in een veld te typen, klikt u op de plaats waar u de tab wilt invoegen en drukt u daarna op Ctrl-Tab (Windows) of Option-Tab (macOS).
Als een veld een geldige URL bevat, kunt u de URL in een andere door u opgegeven toepassing openen. Raadpleeg URL's gebruiken in een veld.
In de bladermodus kunt u met het toetsenbord waarden voor keuzerondjes en selectievakjes invoeren. Selecteer het veld met de Tab-toets en typ de eerste letter van de waarde die u wilt invoeren. U kunt deze waarde ook selecteren met de pijltoetsen. Druk vervolgens op de spatiebalk om de waarde in te voeren.
De wijze waarop gegevens worden weergegeven, hangt af van hoe een veld wordt opgemaakt in de lay-outmodus, van de gebruikte systeeminstellingen bij het maken van het bestand of van de systeeminstellingen van de computer. Raadpleeg Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out.
Wanneer u met bestanden werkt op een computer waarop verschillende systeeminstellingen worden gebruikt, kunt u gegevens weergeven met de originele systeeminstellingen of met uw eigen systeeminstellingen. Als u uw eigen instellingen wilt gebruiken, moet Systeeminstellingen gebruiken in het menu Opmaak geselecteerd zijn. Raadpleeg Bestanden met andere systeeminstellingen openen.
Als u getallen en tekst door elkaar gebruikt in een getalveld dat wordt opgenomen in een berekening- of resuméveld, negeert FileMaker Pro de tekst bij het uitvoeren van de berekening of resumé.
Getallen kunnen worden ingevoerd met de wetenschappelijke opmaak; bijvoorbeeld: 1,23e+15 of 1,23e-15.
Raadpleeg het Help-systeem van uw besturingssysteem voor meer informatie over het invoeren van speciale tekens, zoals accenttekens. (Typ bijvoorbeeld “speciale tekens invoeren” als zoekopdracht.).
Verwante onderwerpen 
Veldbevestiging definiëren
Gegevens kopiëren en verplaatsen in records
Vooraf ingestelde gegevens uit een invoerlijst invoeren
Gegevens in records herstellen
Veldindex gebruiken
Huidige datum of andere variabelen invoegen in velden
Gegevens gebruiken in containervelden