Gegevens opslaan, importeren en exporteren > E-mailberichten verzenden op basis van recordgegevens
 
E-mailberichten verzenden op basis van recordgegevens
In FileMaker Pro kunt u e-mails maken op basis van recordgegevens.
U kunt:
één e-mail verzenden naar één of meer adressen. Raadpleeg E-mailberichten verzenden.
aparte, aangepaste e-mails sturen op basis van elke record in de gevonden reeks. Raadpleeg E-mailberichten verzenden.
een script maken dat e-mail verzendt. Raadpleeg Taken automatiseren met scripts en Mail verzenden scriptstap.
een link naar snapshot van een gevonden reeks verzenden. Raadpleeg Records opslaan en verzenden als een link naar snapshot.
Gegenereerde e-mail wordt verzonden met uw standaard e-mailprogramma of rechtstreeks via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, een set van criteria voor het verzenden en ontvangen van e-mail). Verzend e-mail bijvoorbeeld via SMTP als er geen e-mailprogramma is geïnstalleerd op uw computer.
Als u e-mail wilt verzenden via een e-mailprogramma, moet u een ondersteund e-mailprogramma naar behoren hebben geïnstalleerd en geconfigureerd op uw computer. Raadpleeg Technische specificaties van FileMaker Pro.
Belangrijk  In Windows moet u voor het versturen van e-mail via een e-mailprogramma beschikken over een 32-bits e-mailprogramma als u de 32-bits versie van FileMaker Pro gebruikt. Als u de 64-bits versie van FileMaker Pro gebruikt, moet u een 64-bits e-mailprogramma hebben.