Lay-outs en rapporten maken en beheren > Objecten tekenen en invoegen in een lay-out > Lijnen en andere vormen tekenen
 
Lijnen en andere vormen tekenen
1. Kies in de modus Lay-out de lay-out in het venstermenu Lay-out.
2. Doe met behulp van de statusbalk een van het volgende:
Als u een lijn wilt maken, klikt u op Lijngereedschap Lijngereedschap
Zo maakt u een rechthoek, afgeronde rechthoek of ovaal:
Windows: Klik op de pijl naast het Rechthoekgereedschap Rechthoekgereedschap, Gereedschap voor afgeronde rechthoek Gereedschap voor afgeronde rechthoek of Ovaalgereedschap Ovaalgereedschap en kies vervolgens de gewenste vorm.
macOS: Klik en houd de muisknop ingedrukt op het Rechthoekgereedschap Rechthoekgereedschap, Gereedschap voor afgeronde rechthoek Gereedschap voor afgeronde rechthoek of Ovaalgereedschap Ovaalgereedschap en kies vervolgens de gewenste vorm.
Raadpleeg Werken met de lay-outgereedschappen.
3. Plaats de kruiscursor in de lay-out op de positie waar u de lijn of het object wilt laten beginnen.
4. Sleep de kruiscursor tot het object de gewenste grootte heeft.
Als u een object wilt maken dat beperkt is tot een bepaalde hoek of vorm, voert u één van de volgende handelingen uit:
 
Als u dit wilt maken
Gebruikt u dit gereedschap
En houdt u deze knop ingedrukt
Horizontale of verticale lijn
Lijngereedschap
Shift terwijl u de lijn tekent
Diagonale lijn (met een hoek van 45 graden)
Lijngereedschap
Ctrl (Windows) of Option (macOS) terwijl u de lijn tekent
Vierkant
Rechthoekgereedschap
Ctrl (Windows) of Option (macOS) terwijl u het vierkant tekent
Afgerond vierkant
Gereedschap voor afgeronde rechthoek
Ctrl (Windows) of Option (macOS) terwijl u het afgeronde vierkant tekent
Cirkel
Ovaalgereedschap
Ctrl (Windows) of Option (macOS) terwijl u de cirkel tekent
Verwante onderwerpen 
Stijlen voor lay-outobjecten, -gedeelten of -achtergrond bewerken of maken
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Opvulling, lijnstijl en omlijning instellen voor objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond