Verbinding van gebruikers met FileMaker Server verbreken bij inactiviteit
In het dialoogvenster 'Privilegeset bewerken' kunt u de optie Verbinding met server verbreken indien gebruiker niet actief is gebruiken om te bepalen wat er na een bepaalde periode van inactiviteit gebeurt met gebruikers van een bestand dat via FileMaker Server wordt gedeeld. U kunt:
de verbinding van de gebruiker automatisch verbreken na een bepaalde periode van inactiviteit, of
de verbinding van de gebruiker altijd behouden
Het aantal actieve verbindingen is van invloed op de prestaties van de host. En aangezien u die optie per privilegeset kunt instellen, kunt u instellen dat de verbinding van bepaalde gebruikers altijd behouden blijft, terwijl die van andere gebruikers moet worden verbroken om zo de prestaties te verbeteren.
Opmerkingen 
De FileMaker Server-beheerder stelt de periode in dat FileMaker Pro-gebruikers inactief mogen blijven in een database. De FileMaker Pro optie Verbinding met server verbreken indien gebruiker niet actief is bepaalt of een FileMaker Pro-client de verbinding van een gebruiker met een bepaalde database al dan niet verbreekt. FileMaker Server-beheerders moeten de periode van de inactiviteit lang genoeg maken om te voorkomen dat de verbinding van gebruikers te vaak wordt verbroken.
Voor de privilegeset die aan de account Gast is toegewezen, moet u meestal het selectievakje Verbinding met server verbreken indien gebruiker niet actief is inschakelen. Hierdoor voorkomt u dat gebruikers die een bestand met de account Gast openen, bij een inactiviteit verbonden blijven.
In de privilegeset Volledige toegang is de optie Verbinding met server verbreken indien gebruiker niet actief is uitgeschakeld en kan niet worden ingeschakeld. Daarom blijven gebruikers met volledige toegangsprivileges bij een inactiviteit verbonden met FileMaker Server.
Verwante onderwerpen 
Overige privileges bewerken