FileMaker Pro Advanced gebruiken > Uw verantwoordelijkheden als een ontwikkelaar (FileMaker Pro Advanced)
 
Uw verantwoordelijkheden als een ontwikkelaar (FileMaker Pro Advanced)
De licentieovereenkomst naleven
De FileMaker Pro Advanced-licentieovereenkomst biedt u de mogelijkheid om een onbeperkt aantal FileMaker Pro runtime-databaseoplossingen royaltyvrij te distribueren. De licentieovereenkomst bevat echter verscheidene bepalingen en voorwaarden die u moet naleven, zoals:
U moet zelf de eindgebruiker alle technische ondersteuning aanbieden.
U moet een “Over…”-lay-out aanbieden, met vermelding van uw naam en adres en het telefoonnummer voor technische ondersteuning.
Opmerking  Voordat u de FileMaker Pro Advanced-software in gebruik neemt, moet u eerst de bepalingen en voorwaarden van de FileMaker Pro Advanced-licentieovereenkomst lezen en ermee akkoord gaan. Die licentieovereenkomst is beschikbaar in het FileMaker Pro Advanced-installatieprogramma.
Ervoor kiezen om bestanden van klanten door FileMaker te laten repareren
FileMaker, Inc. heeft procedures voor het herstellen van bestanden opgesteld. Als een klant aan deze procedures beantwoordt, kan FileMaker een hersteld bestand aan de klant bezorgen.
Opmerking  FileMaker kan geen accountnamen en wachtwoorden herstellen.
Als u databasebestanden met wachtwoorden distribueert of u hebt volledige toegangsprivileges verwijderd en u wilt niet dat FileMaker een bestand herstelt voor een klant die deze service aanvraagt, dan moet u aan de volgende procedures beantwoorden:
1. Stel uw gebruikers hiervan schriftelijk op de hoogte en houd een overzicht bij van een dergelijke mededeling dat uw databaseoplossing wachtwoorden bevat of dat gegevens alleen door u kunnen worden beschikbaar gesteld.
2. Elk bestand in uw runtime-databaseoplossing moet een lay-out van het type Over… bevatten, dat vanuit elke lay-out in de database toegankelijk is.
Raadpleeg Developer-oplossingen documenteren (FileMaker Pro Advanced).
3. De lay-outnaam moet beginnen met het woord “Over”.
4. De Over…-lay-out moet deze gegevens bevatten:
de naam van uw oplossing
de naam en contactgegevens van uw bedrijf
uw ondersteuningsbeleid (bijvoorbeeld hoe en wanneer u voor technische ondersteuning bereikbaar bent).
5. De Over…-lay-out moet deze exacte waarschuwing bevatten:
“WAARSCHUWING AAN DE GEBRUIKER: deze databaseoplossing bevat een of meer wachtwoorden die alleen door de hierboven vermelde ontwikkelaar kunnen worden verstrekt.”
6. Als de volledige toegangsprivileges permanent uit uw databaseoplossing zijn verwijderd door de optie Beheertoegang permanent uit bestanden verwijderen in de Developer-hulpprogramma's te selecteren, dan moet de Over…-lay-out deze exacte waarschuwing bevatten:
“WAARSCHUWING AAN DE GEBRUIKER: Dit bestand kan niet worden gewijzigd. Neem contact op met de hierboven vermelde ontwikkelaar voor informatie over het aanpassen van deze databaseoplossing.”
De accounts- en privilegesbeveiliging in een FileMaker-bestand moet niet worden beschouwd als een absolute barrière die een klant de toegang tot bestanden zal beletten. FileMaker kan niet garanderen dat een klant niet in staat zal zijn om het wachtwoord te achterhalen of te omzeilen met behulp van oplossingen of gereedschappen van andere fabrikanten. Daarom beveelt FileMaker u aan de nodige maatregelen te treffen om uw consulting- en ontwikkelingsinspanningen veilig te stellen zonder uitsluitend op het wachtwoord te vertrouwen.
Bij geschillen met een klant moet u dat geschil rechtstreeks met de klant oplossen. FileMaker is niet in staat en zal niet trachten om dergelijke geschillen op te lossen.
Opmerking  'Creator'-codes moeten bij Apple Inc. worden geregistreerd om te controleren of de door u gekozen 'creator'-code uniek is. U kunt de extensie van vijf tekens .fmpur gebruiken omdat FileMaker de 'creator'-code fFmp bij Apple Inc. heeft geregistreerd. Neem contact op met de Apple Developer Support of bezoek hun website op http://developer.apple.com voor de registratie van alle andere 'creator'-codes.
Verwante onderwerpen 
Databases beveiligen
Runtime-oplossingen een naam geven (FileMaker Pro Advanced)