Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met lay-outgedeelten > Lay-outgedeelten verwijderen
 
Lay-outgedeelten verwijderen
U kunt alle lay-outgedeelten, behalve het laatste, verwijderen uit een lay-out, samen met de bijbehorende objecten.
Zo verwijdert u een gedeelte en de objecten op het gedeelte:
1. Selecteer alle objecten die u wilt behouden en sleep ze naar een ander gedeelte op dezelfde lay-out.
2. In de lay-outmodus kiest u Lay-outs > Instelling gedeelten.
3. Selecteer het gewenste gedeelte in het dialoogvenster Instelling gedeelten en klik vervolgens op Verwijderen.
Als het gedeelte objecten bevat, toont FileMaker Pro een dialoogvenster waarin u de verwijdering moet bevestigen.
4. Klik op Gereed.
Opmerking  Als u snel een gedeelte direct uit de lay-out wilt verwijderen, klikt u met de pijlaanwijzer op het gedeeltelabel en drukt u daarna op Backspace of Delete. U kunt deze actie ongedaan maken.
Zo verwijdert u een gedeelte zonder de objecten op het gedeelte te verwijderen:
Opmerking  Deze methode werkt alleen wanneer er zich nog een gedeelte bevindt onder het gedeelte dat u wilt verwijderen.
1. Selecteer het gedeeltelabel met de pijlaanwijzer.
2. Druk op Ctrl+Backspace (Windows) of Option-Delete (macOS).
FileMaker Pro verwijdert het gedeelte en vergroot dan het gedeelte onder het verwijderde gedeelte om in de lay-out ruimte te maken voor de resterende objecten.