Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Record/verzoek verwijderen
 
Record/verzoek verwijderen
Doel 
Verwijdert de huidige record of zoekopdracht.
Zie ook 
Opmaak 
Record/verzoek verwijderen [Met dialoogvenster: Aan/Uit]
Opties 
Met dialoogvenster geeft aan of bij de uitvoering van de scriptstap een dialoogvenster moet worden weergegeven waarin gebruikers worden gevraagd de verwijdering van de record of het verzoek te bevestigen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Belangrijk  U kunt de scriptstap Record/verzoek verwijderen niet ongedaan maken.
Deze scriptstap verwijdert in de modus Bladeren de huidige record. In de modus Zoeken verwijdert deze scriptstap de huidige zoekopdracht.
 
Als u dit wilt verwijderen
Gaat u als volgt te werk
Een hoofdrecord
Activeer de record die u wilt verwijderen (gebruik zo nodig de scriptstappen voor navigatie) en gebruik vervolgens de scriptstap Record/verzoek verwijderen. Als de actieve lay-out een portaal bevat, klikt u ergens in de record buiten het portaal om ervoor te zorgen dat er geen gerelateerde records zijn geselecteerd en gebruikt u Record/verzoek verwijderen.
Een gerelateerde record
Voer 'Record/verzoek verwijderen' in een actieve portaalrij uit of gebruik de Portaalrij verwijderen scriptstap.
Opmerking  Door 'Record/verzoek verwijderen' in een actieve portaalrij uit te voeren wordt de gerelateerde record verwijderd zelfs als de relatie waarop het portaal is gebaseerd de verwijdering van records niet toestaat.
Een zoekopdracht
Zorg ervoor dat de zoekopdracht die u wilt verwijderen actief is (gebruik zo nodig de scriptstappen voor navigatie) en kies 'Record/verzoek verwijderen'.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar een gerelateerde record en vraagt de gebruiker of deze de record wil verwijderen.
Ga naar gerelateerde record [Van tabel: "Producten"; Met lay-out: “Productgegevens”]
Record/verzoek verwijderen [Met dialoogvenster: Aan]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer om te vragen of de gebruiker het huidige product wil verwijderen.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u " & Producten::Naam & " verwijderen?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Record/verzoek verwijderen [Met dialoogvenster: Uit]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)