Een oplossing maken > Velden definiëren en wijzigen > Velden definiëren en wijzigen in de tabelweergave
 
Velden definiëren en wijzigen in de tabelweergave
1. Klik in de bladermodus op Tabelweergave Knop Tabelweergave in de lay-outbalk.
2. Klik op de kolomkop Veld maken en typ een naam voor het veld.
Raadpleeg Velden benoemen.
3. Als u het veldtype wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op de kolomkop voor het veld en kiest u Veld > Veldtype.
Raadpleeg Veldtypen selecteren.
4. Als u opties voor het veld wilt instellen, klikt u rechts op de kolomkop voor het veld en kiest u Veld > Veldopties.
Raadpleeg Opties instellen voor velden.
5. Klik in de kolomkop op + om nog een veld toe te voegen.
Opmerkingen 
Als u gedefinieerde velden automatisch in een lay-out wilt plaatsen, selecteer u de voorkeur Nieuwe velden toevoegen aan actieve lay-out (in het dialoogvenster Voorkeuren) alvorens de velden te definiëren. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.
Verwante onderwerpen 
Veldlabels toevoegen en wijzigen
Gevolgen van gewijzigd veldtype
Velden definiëren en wijzigen in het dialoogvenster Veldkiezer
Gereserveerde woorden of symbolen gebruiken voor een veld- of tabelnaam
Velden kopiëren of verplaatsen tussen tabellen (FileMaker Pro Advanced)