Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren > dBase III- en IV DBF-indeling
 
dBase III- en IV DBF-indeling
U kunt dBASE III- en dBASE IV-compatibele DBF-bestanden importeren, converteren en exporteren.
DBF-bestanden converteren naar FileMaker Pro
In FileMaker Pro worden veldnamen uit het DBF-bestand gebruikt.
De veldtypen tekst, getal, datum en tijd worden uit het DBF-bestand geconverteerd.
FileMaker Pro importeert dBASE-memoveldgegevens als het memobestand (<bestandsnaam>.dbt) zich in dezelfde map bevindt als het DBF-bestand (<bestandsnaam>.dbf).
DBF-bestanden exporteren
Voor het exporteren van een DBF-bestand vanuit FileMaker Pro en voor het importeren ervan in een andere toepassing, moet de database aan bepaalde DBF-criteria voldoen:
maximaal tien tekens per veldnaam (spaties worden omgezet in onderstrepingstekens, alle letters worden omgezet in hoofdletters)
geen dubbele veldnamen
maximaal 128 velden
maximaal 254 tekens per veld
maximaal 4000 bytes per record
Alleen de eerste waarde in een herhalend veld wordt geëxporteerd. Voor meer informatie over het exporteren van gegevens uit herhalende velden kijkt u in de FileMaker Knowledge Base die u vindt op http://help.filemaker.com.
U kunt Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens niet selecteren wanneer u in deze indeling exporteert.
Verwante onderwerpen 
Gegevens in FileMaker Pro importeren
Gegevens exporteren uit FileMaker Pro