FileMaker Pro Advanced gebruiken > Gegevensinzage gebruiken (FileMaker Pro Advanced)
 
Gegevensinzage gebruiken (FileMaker Pro Advanced)
U kunt Gegevensinzage gebruiken om uitdrukkingen zoals veldwaarden, lokale en algemene variabelen en berekeningsformules te volgen. U kunt uitdrukkingen volgen bij het uitvoeren van scripts of bij het testen ervan in Script Debugger. U kunt ook veldwaarden en variabelen in het databasebestand volgen.
Het tabblad Actief bevat:
velden die worden gebruikt door het script dat momenteel wordt uitgevoerd, ongeacht of het om velden gaat waarnaar rechtstreeks wordt verwezen in het script of om velden waarnaar onrechtstreeks in berekeningen wordt verwezen
lokale variabelen die worden gebruikt door het script dat momenteel wordt uitgevoerd
algemene variabelen onafhankelijk van een script; algemene variabelen worden weergegeven zelfs als op dat ogenblik geen scripts worden uitgevoerd
Het tabblad Volgen volgt uitdrukkingen. In Gegevensinzage kunt u één uitdrukking per rij opgeven. Wanneer u Gegevensinzage met de Script Debugger gebruikt, bevat het tabblad Volgen uitdrukkingen van onderbroken scripts zodat u kunt zien hoe gegevens veranderen wanneer u een script stapsgewijs uitvoert.
Zo kunt u velden en variabelen volgen in het script dat wordt uitgevoerd:
1. Kies Gereedschappen > Gegevensinzage of klik op Knop Gegevensinzage openen/sluiten in de Script Debugger.
2. Klik op het tabblad Actief.
Zo volgt u uitdrukkingen:
1. Klik op het tabblad Volgen.
2. Klik op + of dubbelklik op een bestaande uitdrukking.
3. Voer in het dialoogvenster Uitdrukking bewerken een uitdrukking in het Het dialoogvenster Berekening opgeven in.
Opmerkingen 
Als uw privileges u niet toestaan Gegevensinzage te gebruiken, klikt u op Knop Vergrendelen en logt u vervolgens in bij een account met volledige toegangsprivileges.
Als u zich hebt aangemeld om in Script Debugger scripts met beperkte toegang te bewerken, gelden uw toegangsprivileges ook voor Gegevensinzage. Als u zich aanmeldt vanuit Gegevensinzage, gelden uw toegangsprivileges ook voor Script Debugger. In beide gevallen blijven uw bewerkingsprivileges behouden tot u de Script Debugger of Gegevensinzage sluit. Raadpleeg Scripts debuggen (FileMaker Pro Advanced).
Algemene en lokale variabelen die buiten scripts zijn gedeclareerd, kunt u alleen zien als u voor het bestand over volledige toegangsprivileges beschikt.
In het dialoogvenster Uitdrukking bewerken zorgt Automatisch evalueren ervoor dat het resultaat wordt bijgewerkt naarmate u de uitdrukking typt. Als de automatische evaluatie van een uitdrukking te lang duurt, schakelt u deze optie uit en klikt u op Evalueren om het resultaat handmatig bij te werken.
Op het tabblad Actief:
Als u dubbelklikt op een uitdrukking, wordt het dialoogvenster Huidige waarde geopend om de volledige waarde van de uitdrukking weer te geven, die u kunt kopiëren. U kunt wel de waarden van variabelen wijzigen, maar geen veldwaarden. Sluit het dialoogvenster om de gewijzigde waarden vast te leggen.
Herhalende velden worden alleen weergegeven als zij waarden bevatten, zoals deze: <veldnaam>[<waarde>]. De eerste herhaling wordt zonder haakjes weergegeven. Als de herhalingen worden berekend, worden de waarden pas weergegeven wanneer de scriptstap is bereikt waarin de berekening is opgelost.
Verwante onderwerpen 
Werken met formules en functies
Berekeningvelden definiëren
Het dialoogvenster Berekening opgeven