Verwijzingen > FileMaker Pro-databases onderhouden en herstellen > FileMaker Pro-bestanden herstellen > Beschadigde lay-outs
 
Beschadigde lay-outs
Als een FileMaker Pro-databasebestand vastloopt wanneer u overschakelt naar een lay-out, bevat de lay-out mogelijk een beschadigd object. Als dit gebeurt, kunt u proberen het beschadigde object te verwijderen Dit kan echter lastig zijn, omdat de beschadiging mogelijk niet zichtbaar is. De beschadiging kan er ook voor zorgen dat FileMaker Pro vastloopt wanneer u probeert het object weer te geven, zodat u het beschadigde object moeilijk kunt identificeren en verwijderen. Vaak bestaat de eenvoudigste en soms ook enige oplossing erin dat u de volledige lay-out verwijdert, zodat ook het beschadigde object wordt verwijderd.
Een beschadigde lay-out verwijderen
1. Open het bestand zonder de beschadigde lay-out weer te geven.
Als de beschadigde lay-out altijd wordt weergegeven wanneer u het bestand opent, raadpleegt u Een bestand met een beschadigde opstartlay-out openen.
2. Kies Bestand > Beheren > Lay-outs.
3. Selecteer de beschadigde lay-out en klik vervolgens op Verwijderen.
Als het probleem aanhoudt, herstelt u het bestand met de opties van het dialoogvenster Geavanceerde herstelopties. Selecteer Bestandsblokken als zodanig kopiĆ«ren en alleen Opstartscript en lay-out overslaan. Met deze combinatie van opties maakt u een nieuwe database die een kopie is van de vorige. Wanneer FileMaker Pro wordt geopend, schakelt het over naar een nieuwe lege lay-out en is de scriptoptie Bij openen uitgeschakeld. (Zie Geavanceerde opties voor bestandsherstel instellen voor meer informatie.)
Opmerking  FileMaker Pro Advanced: Runtime-toepassingen bieden geen ondersteuning voor geavanceerde functies voor bestandsherstel.
Een bestand met een beschadigde opstartlay-out openen
1. Open of maak een ander FileMaker Pro-bestand.
2. Maak een script met de volgende stap: Script uitvoeren [External: "BeschadigdBestand"] waarbij BeschadigdBestand de naam is van het bestand dat u niet kunt openen.
3. Definieer deze stap zodat een script in BeschadigdBestand wordt uitgevoerd waarmee naar een andere lay-out dan de opstartlay-out wordt overgeschakeld.
4. Voer dit script uit. BeschadigdBestand wordt vervolgens geopend in een andere lay-out.
5. Volg de stappen die in Een beschadigde lay-out verwijderen hiervoor zijn beschreven op.
U kunt ook proberen het bestand te herstellen en de bestandsstructuur opnieuw op te bouwen door in het dialoogvenster Geavanceerde herstelopties de optie Scripts, lay-outs, enz. (structuur) scannen en opnieuw opbouwen te selecteren. Zie Geavanceerde opties voor bestandsherstel instellen voor meer informatie.