Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Knippen
 
Knippen
Doel 
Verwijdert de inhoud van het opgegeven veld in de huidige record en plaatst die op het klembord.
Zie ook 
Opmaak 
Knippen [Selecteren; <tabel::veld>]
Opties 
Met Gehele inhoud selecteren verwijdert u de inhoud van een veld in de huidige record en plaatst u die inhoud op het klembord. Als u deze Gehele inhoud selecteren niet gebruikt, worden alleen de geselecteerde gegevens in het veld geknipt.
Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarvan u de inhoud wilt knippen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap verwijdert de inhoud van het veld. Gebruik de Kopiëren scriptstap als u de informatie in het veld wilt dupliceren.
Opmerkingen 
Inhoud die u knipt of kopieert naar het klembord is toegankelijk voor andere toepassingen.
Bij FileMaker WebDirect plaatst de scriptstap Knippen geen gegevens op het klembord.
Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.
Voorbeeld 1 
Met deze scriptstap knipt u de inhoud van het e-mailveld in de actieve record.
Knippen [Klanten::E-mail]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript vraagt de gebruiker of deze de inhoud van het e-mailveld wil knippen of kopiëren.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u het e-mailadres van de klant knippen of kopiëren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Knippen [Klanten::E-mail]
Else If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 2]
Kopiëren [Klanten::E-mail]
End If
Verwante onderwerpen 
Plakken scriptstap
Wissen scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)