Een script voor dit rapport maken (wizard Lay-out/rapport maken)
In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken kunt u uw rapport automatiseren door er een script voor te maken.
Zo laat u FileMaker Pro een script maken om dit rapport opnieuw uit te voeren:
1. Klik op Script maken.
2. Typ een scriptnaam die in het menu Scripts moet verschijnen, of gebruik de standaardnaam.
Dit is de scriptnaam die u kiest in het menu Scripts om dit rapport opnieuw uit te voeren.
3. Selecteer desgewenst Script automatisch uitvoeren als u wilt dat FileMaker Pro een actueel rapport weergeeft telkens wanneer u deze lay-out opent.
Opmerkingen en tips
Als uw lay-out overzichtsgegevens bevat maar niet in het rapport verschijnt wanneer u het script uitvoert, moet u mogelijk overstappen naar de lijstweergave of de tabelweergave.
Als u een script maakt, neemt FileMaker Pro standaardstappen op die u kunt wijzigen nadat u de wizard hebt voltooid. Zo kunt u stappen toevoegen of verwijderen, de scriptnaam in het menu Scripts verwijderen of wijzigen of in de lay-out een knop maken waarmee u het script kunt uitvoeren.
Als u bij de uitvoering van dit rapport slechts een bepaalde deelverzameling van de records in de database wilt opnemen, kunt u nadat u de wizard hebt voltooid het script bewerken en er de scriptstap Zoekopdracht uitvoeren in opnemen.
Verwante onderwerpen 
Een lay-out maken
Records in een formulier, lijst of tabel weergeven
Scripts maken en bewerken