Taken automatiseren met scripts > Scripts maken en bewerken > Scripts kopiëren en plakken
 
Scripts kopiëren en plakken
1. Selecteer in de Scriptwerkruimte het script, de scriptmap of de scriptstap die u wilt kopiëren en kies dan Bewerken > Kopiëren.
2. Open het bestand waarin u het item wilt plakken en open dan de Scriptwerkruimte. Als u een scriptstap gaat plakken, opent u het script waarin u het item wilt plakken.
3. Selecteer het script, de map of de scriptstap die boven het item verschijnt en kies vervolgens Bewerken > Plakken.
Bij eventuele problemen met een geplakt script wordt het script in een nieuw tabblad weergegeven en worden de gekende problematische stappen gemarkeerd. Klik op Logbestand openen om andere problemen of fouten te bekijken.
Opmerkingen 
Geplakte objecten behouden geen privileges. U moet in het doelbestand opnieuw privilegesets definiëren.
Als u meerdere scripts, mappen of scriptstappen kopieert die naar elkaar verwijzen, kopieert u ze in één stap indien u de verwijzingen wilt behouden. Als u ze afzonderlijk kopieert, gaan de verwijzingen mogelijk verloren. Controleer na het plakken of alle verwijzingen wel geldig zijn.
Voor scripts en mappen moet u schrijftoegangsprivileges voor het bronscript of de bronmap hebben en privileges om scripts en mappen in het doelbestand te maken. Voor scriptstappen moet u schrijftoegang tot de bron- en doelscripts hebben.
Wanneer u scripts, mappen of scriptstappen kopieert, worden onderbrekingspunten (of pauzes) niet gekopieerd. Maar wanneer u scripts, mappen of scriptstappen dupliceert, blijven de onderbrekingspunten wel behouden.
Verwante onderwerpen 
Scripts maken en bewerken
Scripts beheren met mappen