Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Gegevens kopiëren en verplaatsen in records
 
Gegevens kopiëren en verplaatsen in records
 
Om dit te doen
Doet u dit in de bladermodus
Een waarde kopiëren of verplaatsen naar een ander veld
Selecteer de inhoud van het veld en kies Bewerken > Kopiëren of Knippen. Geef eventueel een andere record weer. Klik in het veld waarin u de gegevens wilt plaatsen en kies Bewerken > Plakken.
Een waarde kopiëren uit een veld in de laatste geopende record
Klik op het veld dat de gegevens moet bevatten en kies Invoegen > Uit laatst bezochte record.
Waarden in een record kopiëren naar een andere toepassing
Zorg ervoor dat geen veld is geselecteerd. Kies vervolgens Bewerken > Kopiëren. Plak de record vanaf het klembord in het andere programma.
Kopieer alle gegevens naar een record (inclusief alle gerelateerde records in een portaal en velden in tabbladen of schuifpanelen die zich in het voorste venster bevinden)
Zorg ervoor dat geen veld is geselecteerd. Kies vervolgens Bewerken > Kopiëren.
Opmerking  Velden in tabbladen of schuifpanelen die zich niet in het voorste venster bevinden en velden in gesloten popover-vensters worden niet gekopieerd.
Alle records in de gevonden reeks kopiëren naar het klembord (maar niet gegevens van tabbladen die niet op de voorgrond staan)
Zorg ervoor dat geen veld is geselecteerd. Druk vervolgens op Shift (Windows) of Option (macOS) terwijl u Bewerken > Kopiëren kiest.
Tekst zonder opmaak vanuit het klembord plakken (zoals vet of cursief)
Klik in het veld waarin u de tekst wilt plaatsen en kies vervolgens Bewerken > Alleen tekst plakken.
Tekst met opmaak vanaf het klembord plakken (zoals vet of cursief)
Klik in het veld waarin u de tekst wilt plaatsen en kies vervolgens Bewerken > Plakken.
Opmerkingen 
Wanneer u een record kopieert, worden alle gegevens behalve de gegevens in containervelden gekopieerd. Gegevens worden tabgescheiden gekopieerd en hebben dezelfde volgorde als de velden in de lay-out.
U kunt de inhoud van afzonderlijke cellen kopiëren en plakken in de tabelweergave. U kunt niet de inhoud van meerdere cellen kopiëren en plakken, maar u kunt de huidige records of gevonden reeks wel naar het klembord kopiëren.
Verwante onderwerpen 
Bestanden opslaan en kopiëren
Door records bladeren
Records zoeken