Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Kopiëren
 
Kopiëren
Doel 
Kopieert de inhoud van het opgegeven veld in de huidige record en plaatst die op het klembord.
Zie ook 
Opmaak 
Kopiëren [Selecteren; <tabel::veld>]
Opties 
Met Gehele inhoud selecteren kopieert u de gehele inhoud van een veld in de huidige record naar het klembord. Als u Gehele inhoud selecteren niet inschakelt, worden alleen de geselecteerde gegevens in het veld gekopieerd.
Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarvan u de inhoud wilt kopiëren. Als u geen veld opgeeft en geen gegevens selecteert, kopieert FileMaker Pro de waarden uit alle velden van de actieve record.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap dupliceert de inhoud van het veld. Gebruik de Knippen scriptstap als u de informatie in het veld wilt verwijderen.
Opmerkingen 
Inhoud die u knipt of kopieert naar het klembord is toegankelijk voor andere toepassingen.
Bij FileMaker WebDirect plaatst de scriptstap Kopiëren geen gegevens op het klembord.
Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript vraagt de gebruiker of deze de inhoud van het e-mailveld wil knippen of kopiëren.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u het e-mailadres van de klant knippen of kopiëren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Knippen [Klanten::E-mail]
Else If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 2]
Kopiëren [Klanten::E-mail]
End If
Verwante onderwerpen 
Plakken scriptstap
Wissen scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)