Beginselen van FileMaker Pro > Proefversie converteren naar de volledige versie van FileMaker Pro
 
Proefversie converteren naar de volledige versie van FileMaker Pro
U kunt uw exemplaar van de proefversie van FileMaker Pro converteren naar de volledige versie van FileMaker Pro zonder de proefversie te verwijderen. Al uw instellingen, lijsten met recente bestanden en Favorieten blijven bewaard zodat u zonder onderbreking kunt blijven werken met uw FileMaker Pro-gegevens.
Opmerkingen 
U moet een internetverbinding hebben om een proefversie van FileMaker Pro te converteren zoals hierna beschreven.
FileMaker Pro Advanced is niet beschikbaar als een proefversie.
Zo converteert u de proefversie naar de volledige versie van FileMaker Pro:
1. Start uw proefversie van FileMaker Pro. Klik in het geopende dialoogvenster FileMaker Pro-proefversie op Nu kopen.
Als de proefversie al is gestart, kiest u Help > FileMaker Pro kopen.
2. Volg de instructies op het scherm om FileMaker Pro te kopen.
Uw licentiecode wordt u per e-mail toegestuurd. Druk deze e-mail af en bewaar deze op een veilige plek.
3. Na ontvangst van uw licentiecode gaat u terug naar het dialoogvenster FileMaker Pro-proefversie en klikt u op Licentiecode invoeren.
4. Voer in het volgende dialoogvenster van FileMaker Pro-proefversie uw gebruikersnaam, uw organisatie (optioneel) en de licentiecode voor uw nieuwe product in. Klik op OK.
Windows: u wordt mogelijk gevraagd de gebruikersgegevens van een beheerder op de computer in te voeren.
Als u in het dialoogvenster FileMaker Pro-proefversie een licentiecode voor een upgrade hebt ingevoerd, wordt het dialoogvenster FileMaker Pro-upgrade weergegeven. Voer uw gebruikersnaam, uw organisatie (optioneel) en de licentiecode voor het eerdere product in. Klik op OK.
5. U kunt nu werken met de volledige versie van FileMaker Pro.