Verwijzingen > Bestanden uit FileMaker Pro 11 en lager converteren
 
Bestanden uit FileMaker Pro 11 en lager converteren
Bestanden die gemaakt zijn in de huidige versie van FileMaker Pro en alle versies sinds FileMaker Pro 12 hebben dezelfde bestandsindeling en de bestandsextensie .fmp12. Bestanden in deze indeling moeten niet worden geconverteerd en kunnen in de huidige versie van FileMaker Pro worden geopend.
Bestanden die gemaakt zijn in FileMaker Pro 11 en lager moet u wel eerst converteren naar de FileMaker Pro 12-indeling alvorens u ze in de huidige versie van FileMaker Pro kunt gebruiken.
U kunt één bestand of meerdere bestanden tegelijk converteren. Raadpleeg Een of meerdere bestanden converteren.
Wanneer u bestanden converteert, moet u rekening houden met het volgende:
FileMaker Pro maakt het bestand Conversie.log aan zodat u de conversiestatus kunt bekijken, alsook alle problemen die tijdens het conversieproces mogelijk zijn opgetreden.
U kunt alleen bestanden die in FileMaker Pro versie 7.x, 8.x, 9.x, 10.x of 11.x zijn gemaakt converteren naar de bestandsopmaak van FileMaker Pro 12. Na de conversie zijn bestanden alleen compatibel met FileMaker Pro 12 en hogere ondersteunde versies. De inhoud van de oorspronkelijke bestanden wordt niet gewijzigd en u kunt deze bestanden openen in de versie van FileMaker Pro waarin ze zijn gemaakt.
Mogelijk dient u nog handmatig correcties uit te voeren. Mogelijk dient u in het geconverteerde bestand nog items te corrigeren of opnieuw aan te maken die niet correct zijn geconverteerd. In bepaalde gevallen dient u mogelijk items in het oorspronkelijke bestand te corrigeren en het bestand daarna opnieuw te corrigeren. Nadat u een bestand converteert, dient u in het logbestand Conversie.log te controleren of er items moeten worden gecorrigeerd.
U moet het geconverteerde bestand testen. In het bestand Conversie.log zijn mogelijk niet alle items aangegeven die moeten worden gecorrigeerd. Voordat u een geconverteerde bestand begint te gebruiken, moet u het grondig testen om zeker te zijn dat elk aspect ervan correct is geconverteerd. Controleer bijvoorbeeld of elk script werkt zoals u dat verwacht, en dat accounts en privilegesets de vereiste bestandsbeveiliging bieden.
Geconverteerde bestanden kunnen groter zijn dan de oorspronkelijke bestanden. Een onderdeel van het conversieproces maakt het bestand groter. Deze toename is meestal niet bijzonder groot en kan per bestand verschillen.
Volg deze algemene stappen voor het converteren van bestanden:
1. Converteer het databasebestand.
2. Controleer het bestand Conversie.log.
3. Test de geconverteerde database.
4. Gebruik de geconverteerde bestanden.
Raadpleeg de FileMaker Knowledge Base voor meer informatie over het converteren van databases.
Opmerkingen 
Links naar snapshots kunnen niet worden geconverteerd. U moet de database waarin de records zijn gevonden converteren en vervolgens de link naar snapshot opnieuw maken.