Verwijzingen > Bestanden uit FileMaker Pro 11 en lager converteren > Een of meerdere bestanden converteren
 
Een of meerdere bestanden converteren
Wanneer u bestanden van FileMaker Pro 11 en lager naar de FileMaker Pro 12-indeling converteert:
gebruik de conversiemethode voor één bestand voor standalone databasebestanden waarin geen gerelateerde gegevens uit andere bestanden worden weergegeven
gebruik de conversiemethode voor meerdere bestanden om een database bestaande uit meerdere gerelateerde bestanden te converteren of om veel FileMaker Pro-bestanden snel te converteren
Eventuele andere punten (.) in een bestandsnaam dan het punt voor de bestandsextensie moet u verwijderen. Als er nog een punt in een bestandsnaam voorkomt, voegt FileMaker Pro de extensie .fmp12 niet aan het geconverteerde bestand toe.
Opmerking  Bestanden met de bestandsextensie .fmp12 moeten niet worden geconverteerd en kunnen in de huidige versie van FileMaker Pro worden geopend.
Eén bestand converteren
1. Sluit het bestand dat u wilt converteren.
2. Sleep het bestand naar het pictogram van de huidige FileMaker Pro-versie.
3. Selecteer in het dialoogvenster Conversie de optie Oud bestand hernoemen en voer eventueel een nieuwe naam in. Klik vervolgens op OK.
U hoeft het oude bestand niet te hernoemen als het de bestandsnaamextensie .fp7 heeft, omdat het geconverteerde bestand de extensie .fmp12 krijgt.
4. Voer een bestandsnaam voor het nieuwe bestand in en klik vervolgens op Opslaan om de conversie te starten.
U kunt tijd besparen door te klikken op Overslaan wanneer de index opnieuw wordt gemaakt. Hierdoor wordt het indexeringsproces uitgesteld.
Meerdere bestanden tegelijk converteren
1. Sluit alle bestanden die u wilt converteren.
2. Maak een nieuwe, lege map voor de geconverteerde bestanden.
3. Sleep de bestanden of een map van bestanden die wilt converteren naar het pictogram van de huidige FileMaker Pro-versie.
Wanneer meerdere bestanden uit verschillende mappen worden geconverteerd, worden alle geconverteerde bestanden in dezelfde map gemaakt. De locaties van de oorspronkelijke bestanden blijft niet behouden. Als u de conversie van bestanden wilt vereenvoudigen, converteert u alle bestanden uit een relationele database die uit meerdere bestanden bestaat tegelijk. Na de conversie kunt u elk van deze groep bestanden verplaatsen naar een duplicaat van uw originele bestandsstructuur.
4. Kies de optie Alle bestanden openen en converteren indien nodig.
5. Klik op Opgeven, kies de map die u in stap 2 hebt gemaakt en klik vervolgens op OK of Kiezen.
Belangrijk  Kies geen map waarin een van uw oorspronkelijke bestanden zich bevinden. Als u dat toch doet, worden geconverteerde bestanden mogelijk hernoemd (door een nummer aan de bestandsnaam toe te voegen) om te voorkomen dat de oorspronkelijke bestanden door de geconverteerde bestanden zouden worden vervangen. Door deze herbenoeming van bestanden kunnen gegevensbronnen (die voorheen bestandsverwijzingen werden genoemd) verkeerd worden geconverteerd, hetgeen een invloed heeft op relaties en andere functies die met gegevensbronnen werken.
6. Klik in het dialoogvenster Meerdere bestanden openen op Openen om de conversie te starten.
U kunt tijd besparen door te klikken op Overslaan wanneer de index opnieuw wordt gemaakt. Hierdoor wordt het indexeringsproces uitgesteld.
Het bestand Conversie.log bekijken
Nadat u de bestanden hebt geconverteerd, kunt u een teksteditor gebruiken om het bestand Conversion.log in de map met uw geconverteerde database te openen.
Het bestand Conversie.log bevat een overzicht van het conversieproces dat zonet hebt voltooid. Het bevat statusberichten die aangeven welke bestandsonderdelen zijn geconverteerd. Het logbestand kan echter ook foutberichten bevatten die aangeven waar u mogelijk handmatige correcties dient uit te voeren in de geconverteerde bestanden voordat u ze verder test.