Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Animaties beheren
 
Animaties beheren
Bepaalde lay-outobjecten en scriptstappen hebben animaties die een visuele hint geven aan gebruikers wanneer bewerkingen worden uitgevoerd, zoals wanneer gebruikers een popover openen of schakelen tussen vensters in een schuifbesturingselement.
Animaties zijn doorgaans uitgeschakeld wanneer een script actief is. U kunt echter de Animatie lay-outobject instellen scriptstap gebruiken om animaties voor een script in of uit te schakelen. Daarnaast kunt u ook de Get ( ToestandScriptanimatie ) functie gebruiken om de huidige animatiestatus te detecteren. Schakel animaties bijvoorbeeld in om de aandacht te vestigen op de bewerkingen die een script uitvoert of schakel animaties uit om de een script sneller te laten uitvoeren.
Opmerking  Animaties worden niet ondersteund in Windows 7.
Voorbeeld
Als een schuifbesturingselement schakelt tussen vensters vanwege een script, is er geen animatie die feedback geeft aan gebruikers. Als u de aandacht wilt vestigen op de overgang tussen de vensters, plaatst u 'Animatie lay-outobject instellen' vóór de Ga naar object scriptstap in het script om animaties in te schakelen alvorens er wordt geschakeld in een schuifpaneel.
Animatie lay-outobject instellen [Aan]
Ga naar object [Objectnaam: "Venster 1"]
Script onderbreken/hervatten [Duur (seconden): .5]
Ga naar object [Objectnaam: "Venster 2"]
Script onderbreken/hervatten [Duur (seconden): .5]
Ga naar object [Objectnaam: "Venster 3"]