Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen > Verbinding maken met externe gegevensbronnen
 
Verbinding maken met externe gegevensbronnen
Gegevensbronnen bieden toegang tot gegevens uit andere FileMaker-bestanden en ODBC-databases. U kunt verbinding maken met:
FileMaker-gegevensbronnen
ODBC-gegevensbronnen (koppelingen naar externe ODBC-bestanden)
Nadat u gegevensbronnen hebt gedefinieerd, kunnen gegevens uit de ODBC- of FileMaker-tabellen worden gebruikt op vrijwel alle plaatsen waarop u gegevens gebruikt in een lokaal bestand (bijvoorbeeld in lay-outs en in scripts).
Voer de stappen hieronder uit voor het type gegevensbron dat u wilt toevoegen.
Zo voegt u een FileMaker-gegevensbron toe:
1. Wanneer de database is geopend, kiest Bestand > Beheren > Externe gegevensbronnen.
2. Klik op Nieuw.
Het dialoogvenster Gegevensbron bewerken verschijnt op het scherm. Standaard is bij Type FileMaker geselecteerd.
3. Voer een naam voor de gegevensbron in.
Dit is de naam die verschijnt bij de aanmelding en in andere dialoogvensters.
4. Klik op de knop Bestand toevoegen.
5. Selecteer een FileMaker-bestand dat u aan het bestandspad wilt toevoegen.
6. Klik op Openen om het pad voor dit bestand toe te voegen aan de lijst met bestandspaden.
Elke benoemde FileMaker-gegevensbron kan uit een of meer bestandspaden bestaan. Gebruik bestandspaden voor meerdere bestanden wanneer FileMaker Pro een lijst met potentiële bestanden moet zoeken. Raadpleeg Bestandspaden maken.
U kunt ook bestandspaden toevoegen door ze rechtstreeks in de lijst met bestandspaden te typen. Elk bestandspad moet op een aparte regel worden weergegeven.
7. Klik op OK om de gegevensbron op te slaan.
Benoemde gegevensbronnen verschijnen in het dialoogvenster Externe gegevensbronnen beheren in de volgorde waarin ze zijn gemaakt. U kunt de namen ook weergeven in alfabetische of in een aangepaste volgorde.
De kolom Type geeft aan of de gegevensbron een FileMaker- of ODBC-gegevensbron is. In de kolom Details worden bestandspaden weergegeven.
Opmerking  U kunt ook in het dialoogvenster Database beheren het tabblad Relaties selecteren en klikken op Knop Tabel toevoegen. Kies in het dialoogvenster Tabel opgeven voor Gegevensbron de optie FileMaker-gegevensbron toevoegen. Raadpleeg Tabelvermeldingen toevoegen en selecteren.
Raadpleeg FileMaker-gegevensbronnen bewerken.
Zo voegt u een ODBC-gegevensbron toe:
Belangrijk  Voordat u een SQL-gegevensbron maakt, moet u via een ODBC-stuurprogramma verbinding maken met de externe gegevensbron en DSN's instellen. Raadpleeg Een ODBC-clientstuurprogramma configureren.
1. Wanneer de FileMaker-database is geopend, kiest Bestand > Beheren > Externe gegevensbronnen.
2. Klik op Nieuw.
3. Bij Type selecteert u ODBC.
4. Voer een naam voor de gegevensbron in.
Namen mogen niet langer zijn dan 100 tekens.
5. Klik bij DSN op de knop Opgeven.
6. In het dialoogvenster ODBC-gegevensbron selecteren selecteert u de systeem-DSN waarmee u wilt werken vanuit dit FileMaker-bestand.
7. Stel andere opties in. Raadpleeg ODBC-gegevensbronnen bewerken.
8. Klik op OK.
De gegevensbron is nu vermeld in het dialoogvenster Externe gegevensbronnen beheren.
Opmerking  U kunt ook in het dialoogvenster Database beheren het tabblad Relaties selecteren en klikken op Knop Tabel toevoegen. Kies in het dialoogvenster Tabel opgeven voor Gegevensbron de optie ODBC-gegevensbron toevoegen. Raadpleeg Tabelvermeldingen toevoegen en selecteren.
Zo verwijdert u een externe gegevensbron:
1. Selecteer in het dialoogvenster Externe gegevensbronnen beheren de ongewenste gegevensbron in de lijst.
2. Klik op Verwijderen.
Hiermee wordt alleen de koppeling van de gegevensbron met het huidige FileMaker-bestand verwijderd. De gegevensbron is nog steeds beschikbaar om een koppeling naar andere FileMaker-databases te maken.
3. Klik op OK.
Verwante onderwerpen 
ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro