Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > De werking van velden bij de gegevensinvoer bepalen > Snel zoeken configureren
 
Snel zoeken configureren
Als een lay-out is ingeschakeld voor Snel zoeken, kunt u met het zoekvak in de bladermodus zoeken naar gegevens in meerdere velden in de lay-out.
Zo stelt u in welke velden in de zoekopdracht worden opgenomen:
1. In de lay-outmodus kiest u Weergave > Tonen > Snel zoeken om de badges voor Snel zoeken weer te geven voor ondersteunde velden in de geselecteerde lay-out.
Een kleine badge naast elk veld laat zien of het veld is ingeschakeld voor Snel zoeken. Als er geen badges voor Snel zoeken naast een veld staan, kan het veld niet worden doorzocht omdat het niet wordt ondersteund voor Snel zoeken of omdat het niet is ingesteld om te worden opgenomen bij Snel zoeken.
 
Deze kleurbadge
Betekent
Grijs Grijze badge voor Snel zoeken
De lay-out is uitgeschakeld voor Snel zoeken.
Groen Groene badge voor Snel zoeken
Het veld kan worden doorzocht.
Geel Gele badge voor Snel zoeken
Het veld kan worden doorzocht maar de zoekopdracht kan langer duren dan bij een groene badge. Enkele voorbeelden van velden met een gele badge zijn gerelateerde velden, velden die niet kunnen worden geïndexeerd of berekeningvelden waarin geen berekeningresultaten worden opgeslagen.
2. Selecteer een of meer velden.
3. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
4. Selecteer in het gebied Werking de optie Veld voor Snel zoeken opnemen.
Zo kunt u Snel zoeken inschakelen of opnieuw instellen:
1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.
2. Klik op Lay-outinstelling Knop Lay-outinstelling in de lay-outbalk.
3. Selecteer in het dialoogvenster Lay-outinstelling de optie Snel zoeken inschakelen.
Klik op Snel zoeken opnieuw instellen om alle velden opnieuw in te stellen op de standaardinstellingen voor Snel zoeken.
4. Klik op OK.
Opmerkingen 
Bij Snel zoeken worden resumé-, container- en globaalvelden niet doorzocht.
Standaard zijn samenvoegvelden ingesteld om in de zoekopdracht te worden opgenomen. Raadpleeg Samenvoegvelden in een lay-out plaatsen.
Om de zoekprestaties te verbeteren beperkt u de zoekopdracht tot uitsluitend de velden die de gegevens bevatten die u zoekt. Bijvoorbeeld een tabel met muzieknummers kan voor elk nummer het tracknummer en de naam van de zanger of groep bevatten. U kunt de naam van de zanger of groep in de zoekopdracht opnemen maar het tracknummer uitsluiten, omdat de kans klein is dat u alle nummers met hetzelfde tracknummer zou zoeken.
Verwante onderwerpen 
Snel zoeken in de modus Bladeren