Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Gegevens in records vastleggen
 
Gegevens in records vastleggen
In FileMaker Pro worden uw gegevens automatisch opgeslagen wanneer u in een bestand werkt. Dit wordt 'gegevens vastleggen' genoemd. Gegevens worden vastgelegd wanneer u:
buiten alle velden in een record klikt
op Enter drukt (raadpleeg onderstaande opmerkingen)
Windows: druk op Enter op het numeriek toetsenblok of op Ctrl-Enter op computers zonder een numeriek toetsenblok
macOS: druk op Enter (niet Return) of op Fn-Return op computers zonder een numeriek toetsenblok
naar een andere modus overschakelt
een andere record selecteert
naar een andere lay-out overschakelt.
Opmerkingen 
Gegevens worden doorgaans vastgelegd wanneer u op Enter drukt. Als de gegevens niet worden vastgelegd wanneer u op Enter drukt, raadpleegt u de ontwikkelaar van uw oplossing.
Als u gegevens niet correct invoert in een record, kunt u de oorspronkelijke gegevens in de record herstellen indien u de nieuwe gegevens nog niet hebt vastgelegd. Raadpleeg Gegevens in records herstellen.
U kunt gebruikers vragen of ze de wijzigingen willen opslaan alvorens een record vast te leggen. Raadpleeg De optie om records automatisch op te slaan inschakelen.
Wanneer u gerelateerde gegevens wijzigt (zoals gerelateerde records die in een portaal zijn weergegeven), worden die wijzigingen pas vastgelegd nadat u de record hebt vastgelegd die de gerelateerde gegevens weergeeft.
De opdrachten en scriptstappen 'Veldinhoud vervangen' en 'Veldinhoud opnieuw opzoeken' leggen de actieve record niet vast. Als er in het venster niet-vastgelegde records zijn die door de bewerking voor vervangen of opnieuw opzoeken worden beïnvloed, worden deze wijzigingen past vastgelegd als u de actieve record vastlegt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vervangen of opnieuw opzoeken van gerelateerde records in een portaal.
Verwante onderwerpen 
Bestanden opslaan en kopiëren
Wijzigingen in een lay-out opslaan en ongedaan maken