Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor spellingcontrole > Selectie controleren
 
Selectie controleren
Doel 
Controleert de geselecteerde tekst met behulp van de spellingcontrole.
Zie ook 
Opmaak 
Selectie controleren [Selecteren; <tabel::veld>]
Opties 
Met Gehele inhoud selecteren wordt alle tekst van het actieve veld gecontroleerd. Als u Gehele inhoud selecteren niet inschakelt, moet u tekst selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert.
Met Ga naar doelveld kunt u een veld opgeven dat moet worden gecontroleerd.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Dit voorbeeldscript geeft het dialoogvenster Spelling weer tenzij het veld leeg is.
Voorbeeld 1 
Controleert de spelling in het veld Opmerkingen in de huidige record.
Selectie controleren [Selecteren; Producten::Opmerkingen]
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)