Resumétypen voor grafieken
 
Selecteert u
Om dit te doen
Totaal
Het totaal van de waarden in het veld berekenen.
Gemiddeld
Het gemiddelde van de waarden in het veld berekenen.
Telling
Het aantal records die een waarde voor het veld bevatten, tellen. Als een veld bijvoorbeeld 100 waarden bevat (één waarde voor elke record), is het resultaat van de telling 100.
Minimum
Het laagste getal of de vroegste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld tonen.
Maximum
Het hoogste getal of de recentste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld tonen.
Standaarddeviatie
De verschillen tussen de waarden in een veld zoeken. Deze optie berekent de standaarddeviatie van het gemiddelde van de waarden in een veld.
Standaarddeviatie op populatie
De standaarddeviatie van een populatie berekenen.
Gedeelte van totaal van
De verhouding berekenen tussen de waarde in een bepaald veld en het totaal van alle waarden in dat veld. U kunt bijvoorbeeld uitzoeken welk gedeelte van de totale verkoop aan elke verkoper kan worden toegeschreven.