Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken > Het thema van een lay-out wijzigen
 
Het thema van een lay-out wijzigen
U kunt het thema van een bestaande lay-out wijzigen. Wanneer u het thema van een lay-out verandert, past FileMaker Pro de kenmerken van het nieuwe thema toe op alle objecten in de lay-out, met de volgende uitzonderingen:
Bij objecten met tekst wijzigen de kleur en de familie van het lettertype in de gedefinieerde standaardstijl van het thema. Alle andere teksteigenschappen, zoals de tekstgrootte, worden echter behouden.
Knoppen die zijn gemaakt met oudere FileMaker Pro-versies dan versie 12 behouden hun oorspronkelijke opmaak.
Als objecten in de lay-out en de lay-outachtergrond zijn opgevuld met een afbeelding, wordt de afbeelding behouden, Lay-outgedeelten die zijn opgevuld met een afbeelding, geven echter de opvulling weer die is gedefinieerd in het nieuwe thema.
U wijzigt als volgt het thema van een lay-out:
1. Geef in de lay-outmodus de lay-out weer die u wilt wijzigen.
U ziet de naam van het huidige thema in de lay-outbalk.
2. Klik in de statusbalk op Knop Lay-outthema om het dialoogvenster Thema wijzigen weer te geven.
Tip  U kunt ook Lay-outs > Thema wijzigen kiezen.
 
Om een thema toe te passen
Gaat u als volgt te werk
Vanuit dit bestand
Selecteer een thema in de lijst Lay-outthema's om een voorbeeld van elk thema weer te geven.
Vanuit een ander FileMaker Pro-bestand
Klik op Thema's importeren, kies het bestand met de thema's die u wilt importeren, en klik op Openen. Selecteer een of meerdere thema's in het dialoogvenster Thema's importeren en klik op OK. Selecteer vervolgens een thema in de lijst Lay-outthema's.
3. Klik op OK.
Opmerkingen 
De stijlen van lay-outobjecten worden door het thema van de lay-out beheerd. Als de vooraf ontworpen thema's niet de gewenste objectstijlen weergeven, kunt u een eigen thema maken. Raadpleeg Lay-outthema's opslaan en beheren voor informatie over het maken van een thema.
Als u het thema van een lay-out wijzigt en vervolgens de wijziging ongedaan maakt, kunt u twee acties ongedaan maken. Bij de eerste actie die u kunt ongedaan maken, wordt het nieuwe thema behouden maar worden eerder toegepaste kenmerken op uw objecten, die niet zijn opgeslagen als stijlen, weergegeven. Bij de tweede actie die u kunt ongedaan maken, wordt de lay-out hersteld naar de toestand waarin deze zich bevond voordat u het thema wijzigde.
Wanneer u het thema van een lay-out wijzigt:
als dezelfde naam wordt gebruikt voor opgeslagen eigen stijlen in de oude en nieuwe thema's, worden de kenmerken van de stijl van het nieuwe thema gebruikt (stijlnamen zijn niet hoofdlettergevoelig)
worden niet-opgeslagen wijzigingen aan stijlen bewaard op lay-outniveau verwijderd
Sommige thema's hebben extra vooraf gedefinieerde stijlen voor sommige objecten. Als u overschakelt naar een thema dat geen extra vooraf gedefinieerde stijlen ondersteunt, worden objecten die zijn opgemaakt met extra stijlen opnieuw ingesteld op de standaardstijlen. Als u later overschakelt naar een thema dat extra vooraf gedefinieerde stijlen opnieuw ondersteunt, behouden objecten de standaardstijl. U kunt het tabblad Stijlen Stijlen in het Infovenster gebruiken om de extra vooraf gedefinieerde stijl opnieuw toe te passen.
FileMaker Pro-software-updates bevatten vaak wijzigingen in de opmaak voor de vooraf gedefinieerde thema's. Als een oplossing een oudere versie van een vooraf gedefinieerd thema gebruikt (of een eigen thema op basis van een oudere versie van een vooraf gedefinieerd thema) en u schrijfmachtigingen voor het bestand hebt, past FileMaker Pro de wijzigingen in de opmaak automatisch toe wanneer u overschakelt naar de modus Lay-out, overschakelt naar een andere lay-out of het thema van de lay-out wijzigt.
Verwante onderwerpen 
Stijlen maken voor lay-outobjecten, -gedeelten en -achtergrond en ermee werken