Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Een tabbladbesturingselement wijzigen
 
Een tabbladbesturingselement wijzigen
1. Dubbelklik in de lay-outmodus op het tabbladbesturingselement.
Of selecteer een tabbladbesturingselement en kies Opmaak > Tabbladbesturingselement instellen.
2. Maak wijzigingen aan het tabbladbesturingselement.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een nieuw tabblad toevoegen
Typ bij Naam tabblad een nieuwe naam en klik op Maken, of klik op Opgeven om een tabbladlabel op basis van een berekening te maken. Raadpleeg Het dialoogvenster Berekening opgeven.
Een deelvenster met tabblad hernoemen
Selecteer in de lijst Tabbladen een naam, typ de nieuwe naam en klik op Hernoemen, of klik op Opgeven om een tabbladlabel op basis van een berekening te maken.
Een deelvenster met tabblad verwijderen
Selecteer een naam in de lijst Tabbladen en klik op Verwijderen. Alle objecten in het tabblad worden verwijderd uit de lay-out.
De deelvensters met tabblad opnieuw rangschikken
Sleep in de lijst Tabbladen de dubbele pijl Pijlpictogram naar de positie naast de naam van het tabblad.
Het tabblad instellen dat u standaard vooraan wilt
Kies bij Standaard voorste tabblad het paneel dat u vooraan wilt plaatsen wanneer u overschakelt van de lay-outmodus naar een andere modus.
Wanneer u vanuit een andere modus naar de lay-outmodus schakelt, is het voorste tabblad hetgene dat als laatste in de vorige modus was weergegeven.
3. Klik op OK.
Verwante onderwerpen 
Vensterbesturingselementen opmaken