Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Een schuifbesturingselement wijzigen
 
Een schuifbesturingselement wijzigen
1. Dubbelklik in de lay-outmodus op het schuifbesturingselement.
Of selecteer het schuifbesturingselement en kies Opmaak > Schuifbesturingselementinstellingen.
2. Voer één of meer van de volgende handelingen uit.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een schuifpaneel toevoegen
Klik op Knop voor een schuifpaneel toevoegen.
Het nieuwe paneel wordt rechts van het actieve (huidige) paneel toegevoegd en wordt het actieve paneel.
Een schuifpaneel verwijderen
Klik op Knop voor een schuifpaneel verwijderen.
Alle objecten in het schuifpaneel worden ook verwijderd.
Een schuifpaneel selecteren
Toestaan dat met vegen op schuifpanelen erdoor wordt genavigeerd op apparaten met ondersteuning voor bewegingen
Selecteer Veegbewegingen inschakelen.
Punten op schuifpanelen weergeven
Selecteer Navigatiepunten tonen.
Grootte van de punten wijzigen
Selecteer Navigatiepunten tonen en typ of kies vervolgens een waarde.
Navigeren tussen schuifpanelen
Voer één van de volgende handelingen uit:
Klik op Knop Ga naar het vorige paneel of Knop Ga naar het volgende paneel.
Klik op de punten op of onder de schuifpanelen.
Panelen in een schuifbesturingselement opnieuw rangschikken
Sleep een punt op het schuifbesturingselement naar de nieuwe positie.
Opmerking  U kunt geen punten slepen om schuifpanelen tussen schuifbesturingselementen te verplaatsen.
Het schuifpaneel instellen dat u standaard vooraan wilt
Selecteer Navigatiepunten tonen en sleep vervolgens het schuifpaneel zo veel mogelijk naar links.
3. Als u objecten wilt toevoegen aan een schuifpaneel, gebruikt u het lay-outgereedschap op de statusbalk of het menu Invoegen, of sleept u objecten naar het paneel.
Opmerkingen 
U kunt geen schuifbesturingselement in een portaal plaatsen.
Wanneer u scripts gebruikt om de navigatie van schuifpanelen te beheren, zijn animaties standaard uitgeschakeld. Raadpleeg Animaties beheren als u animatie wilt inschakelen.
Verwante onderwerpen 
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen
Vensterbesturingselementen opmaken
Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven
Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen
Objecten tekenen en invoegen in een lay-out