Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met lay-outgedeelten > Een lay-outgedeelte wijzigen
 
Een lay-outgedeelte wijzigen
1. In de lay-outmodus kiest u Lay-outs > Instelling gedeelten.
2. Selecteer het gedeelte in het dialoogvenster Instelling gedeelten dat verschijnt en klik daarna op Wijzigen.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Gedeelten definiëren.
 
Als u dit wilt wijzigen
Gaat u als volgt te werk
Van één type gedeelte in een ander
Selecteer een ander type gedeelte. De wijzigingen die u kunt aanbrengen, zijn afhankelijk van de locatie en functie van het gedeelte.
Het splitsveld voor een subresumégedeelte wijzigen
Kies eerst de tabel die het veld bevat uit de lijst met tabellen boven de lijst met velden. Selecteer vervolgens de veldnaam in de lijst met velden.
Pagina-einde en paginanummering
Kleur lay-outgedeelte
Als u de kleur van een lay-outgedeelte snel wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het gedeeltelabel.
Records in de Lijstweergave weergeven met een alternatieve opvulling, zoals opgegeven door de weergavestatus Alternatief
Schakel Status van alternatieve rij gebruiken in of uit.
De huidige (of actieve) records weergeven met een andere opvulling dan de andere records in de Lijstweergave, zoals opgegeven door de weergavestatus Actief
Schakel Status van actieve rij gebruiken in of uit.
De volgorde van lay-outgedeelten
Sleep de naam van het gedeelte naar de nieuwe plaats. (Bij een gedeelte dat niet kan worden verplaatst, verschijnt Hangslotpictogram links van de naam.)
Opmerking  Wanneer u werkt in de modus Lay-out, kunt u klikken op het Selectiegereedschap Selectiegereedschap in de statusbalk en de Shift-toets ingedrukt te houden terwijl u de lijn sleept die de onderkant van het gedeelte markeert.
Grijsgekleurde typen zijn niet beschikbaar omdat:
dit gedeeltetype al bestaat (alleen subresumégedeelten kunnen meer dan eens voorkomen in een lay-out)
het gedeelte dat u wijzigt, bevindt zich niet op de juiste plaats in de lay-out. U kunt bijvoorbeeld een titelkopgedeelte alleen wijzigen als dit boven in de lay-out staat.
Verwante onderwerpen 
Een lay-outgedeelte toevoegen
Lay-outgedeelten verwijderen
Lay-outgedeelten vergroten of verkleinen
Formulier-, lijst- en tabelweergaven instellen voor een lay-out
De weergavestatus voor een object opgeven