Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met knoppen en knoppenbalken in lay-outs
 
Werken met knoppen en knoppenbalken in lay-outs
U kunt een knop gebruiken om een FileMaker Pro-opdracht of een script uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld een knop definiëren om gewoon naar een andere lay-out over te schakelen door de scriptstap 'Ga naar lay-out' te gebruiken. Of u kunt een knop definiëren om een meer ingewikkelde script uit te voeren dat records zoekt, sorteert en afdrukt of een script dat gegevens van het ene FileMaker Pro-bestand naar het andere overbrengt.
In de modus Bladeren of Zoeken kunt u op een knop klikken om de opdracht of het script ervan uit te voeren. U kunt ook knoppen opnemen in de tabvolgorde van een lay-out, zodat u met de Tab-toets een knop kunt bereiken en erop kunt “klikken” door op de spatiebalk te drukken. Raadpleeg Tabvolgorde instellen voor gegevensinvoer.
U kunt veel FileMaker-objecten in knoppen veranderen en eigen knoppen maken. Knoplabels kunnen een combinatie van tekst en pictogrammen bevatten, inclusief eigen pictogrammen.
Een andere soort knop die u kunt maken, is een popover-knop waarmee een popover-venster wordt weergegeven. Raadpleeg Werken met popovers in lay-outs.
Voor de verticale of horizontale weergave van meerdere knoppen kunt u een knoppenbalk maken en afzonderlijke segmenten als knoppen of popover-knoppen definiëren.
Verwante onderwerpen 
Scripts maken en bewerken
Voorbeelden van Script uitvoeren en scriptparameters