Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > AVPlayer Afspeelstatus instellen
 
AVPlayer Afspeelstatus instellen
Doel 
Pauzeert, hervat of stopt het afspelen van een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld of is gepauzeerd.
Zie ook 
Opmaak 
AVPlayer Afspeelstatus instellen [Gepauzeerd/Afspelen/Gestopt]
Opties 
Gepauzeerd pauzeert het afspelen van het mediabestand.
Afspelen hervat het afspelen van een mediabestand dat is gepauzeerd.
Gestopt stopt het afspelen van het mediabestand. Nadat een speler is stopgezet, kan deze met deze scriptstap niet worden ingesteld op afspelen.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Nee 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 14.0
Beschrijving 
Gebruik deze scriptstap om een mediabestand dat momenteel wordt afgespeeld of is gepauzeerd, te pauzeren, te hervatten of te stoppen.
Voorbeeld 1 
Hervat het afspelen van een mediabestand dat is gepauzeerd.
AVPlayer Afspeelstatus instellen [Afspelen]
Voorbeeld 2 
Stopt een mediabestand als het wordt afgespeeld.
If [GetAVPlayerAttribute ("Afspeelstatus") = 1
AVPlayer Afspeelstatus instellen [Gestopt]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
AVPlayer Afspelen scriptstap
AVPlayer Opties instellen scriptstap
GetAVPlayerAttribute functie