Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > AVPlayer Afspelen
 
AVPlayer Afspelen
Doel 
Speelt audio of video af, of toont afbeeldingen vanaf een containerveld, lay-outobject of URL.
Zie ook 
Opmaak 
AVPlayer Afspelen [Object: <formule>; Veld: <tabel::veld>; URL: <formule>;
Presentatie: Start volledig scherm/Alleen volledig scherm/Start geïntegreerd/Alleen geïntegreerd/Alleen audio;
Disable Interaction: Ja/Nee; Hide Controls: Ja/Nee; Positie: <formule>;
Start Offset: <formule>; End Offset: <formule>]
Opties 
Een van de volgende opties geeft de bron voor de media op:
Met Object geeft u het lay-outobject op vanaf waar de media moeten worden afgespeeld.
Met Veld geeft u het containerveld op vanaf waar de media moeten worden afgespeeld. Het veld moet niet aanwezig zijn in de lay-out.
Met URL geeft u de URL op vanaf waar de media moeten worden afgespeeld. U kunt de URL typen of een URL maken op basis van een berekening.
Als geen bron is opgegeven, gebruikt de scriptstap indien mogelijk het actieve lay-outobject.
Met Presentatie geeft u op hoe de media moeten worden afgespeeld. Als de bron voor de media een veld of een URL is, zijn de enige opties voor Presentatie 'Alleen volledig scherm' en 'Alleen audio'.
Start volledig scherm begint de media op het volledige scherm af te spelen maar staat toe dat de weergave van de presentatie wordt gewijzigd in een geïntegreerd weergave.
Alleen volledig scherm begint de media op het volledige scherm af te spelen.
Start geïntegreerd begint de media geïntegreerd af te spelen maar staat toe dat de weergave van de presentatie wordt gewijzigd in een weergave op het volledige scherm.
Alleen geïntegreerd speelt de media geïntegreerd af. De gebruikers kunnen de presentatie niet weergeven op een volledig scherm.
Alleen audio speelt alleen de audio af.
Disable Interaction schakelt de interactie tussen de gebruiker en de afspeelregelaars in of uit. Als deze optie is ingesteld op Ja, kunt u geen afspeelregelaars of bewegingen gebruiken voor interactie met de media.
Ja schakelt de interactie tussen de gebruiker en de afspeelregelaars uit.
Nee schakelt de interactie tussen de gebruiker en de afspeelregelaars in.
Hide Controls toont of verbergt de afspeelregelaars terwijl de media worden afgespeeld. Als u de afspeelregelaars verbergt maar de interactie inschakelt, kunt u bewegingen in plaats van afspeelregelaars gebruiken.
Ja verbergt de afspeelregelaars.
Nee toont de afspeelregelaars.
Positie geeft aan na hoeveel seconden vanaf het begin van de media het afspelen moet beginnen.
Start Offset geeft in seconden vanaf het begin van de media aan waar het afspeelbereik begint. De media kunnen alleen binnen het afspeelbereik worden afgespeeld. Bijvoorbeeld: als u deze optie instelt op 30, kan de gebruiker niet terugspoelen naar de eerste 30 seconden van de media of kan deze de eerste 30 seconden van de media niet afspelen. De standaardwaarde voor deze optie is 0. Hierdoor beginnen de media vanaf het begin.
End Offset geeft in seconden vanaf het begin van de media aan waar het afspeelbereik eindigt. De media kunnen alleen binnen het afspeelbereik worden afgespeeld. Bijvoorbeeld: als u deze optie instelt op 100, kan de gebruiker niet vooruitspoelen naar het deel na de eerste 100 seconden van de media of kan deze het deel na de eerste 100 seconden van de media niet afspelen. De standaardwaarde voor deze optie is 0. Hierdoor worden de media tot het einde afgespeeld.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Nee 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 14.0
Beschrijving 
Gebruik dit script om mediabestanden vanaf containervelden, lay-outobjecten of URL's in FileMaker Go af te spelen. De media kunnen een audio-, video- of afbeeldingsbestand zijn.
Als het venster op de voorgrond een mediabestand bevat dat wordt afgespeeld wanneer het venster op de achtergrond raakt, gaat het afspelen van het mediabestand verder.
Voorbeeld 1 
Speelt een mediabestand op het volledige scherm af en verbergt de afspeelregelaars nadat de scriptactivering 'BijLadenRecord' is geactiveerd:
AVPlayer Afspelen [Veld: Bibliotheek::Video; Presentatie: Alleen volledig scherm; Hide Controls: Ja]
Voorbeeld 2 
Hervat het afspelen van een mediabestand vanaf de positie waar het afspelen is gestopt.
Veld instellen [Bibliotheek::Laatste positie; GetAVPlayerAttribute ("positie")]
AVPlayer Afspelen [Veld: Bibliotheek::Video; Positie: Bibliotheek::Laatste positie]
Voorbeeld 3 
Speelt het mediabestand schermvullend af op een iPhone en ingesloten op een iPad.
If [Get (Apparaat) = 3 //iPad]
AVPlayer Afspelen [Object: "Container"; Presentatie: Start geïntegreerd]
Else If [Get (Apparaat) = 4 //iPhone]
AVPlayer Afspelen [Object: "Container"; Presentatie: Start volledig scherm]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
AVPlayer Opties instellen scriptstap
AVPlayer Afspeelstatus instellen scriptstap
GetAVPlayerAttribute functie