Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > De werking van velden bij de gegevensinvoer bepalen > Gegevensinvoer in velden toestaan of beletten
 
Gegevensinvoer in velden toestaan of beletten
1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer velden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Selecteer in het onderdeel Werking opties bij Veldinvoer.
Opmerkingen 
De beperking van de invoer in een veld heeft alleen invloed op het veldobject in die lay-out. Als u altijd de toegang tot een veld in elke lay-out van de database wilt beperken, definieert u een privilegeset met de veldtoegang “alleen weergeven” voor dat veld. Raadpleeg Databases beveiligen.
Wanneer u de invoer belet in een veld in de bladermodus, kunnen gegevens in dat veld niet meer naar het klembord worden gekopieerd. Als u wilt beletten dat een veld wordt gewijzigd, maar wel het kopiëren vanaf het klembord wilt toestaan, definieert u het veld zodanig dat automatisch een waarde wordt ingevoerd en selecteert u Wijziging van waarde niet toegestaan. Raadpleeg Automatische gegevensinvoer definiëren.