Werken met gerelateerde tabellen > Werken met de relatiegrafiek > Tabelvermeldingen toevoegen en selecteren
 
Tabelvermeldingen toevoegen en selecteren
Alle tabelvermeldingen uit relaties moeten in de relatiegrafiek zijn weergegeven. Dit geldt ook voor de tabellen in externe gegevensbronnen. Nadat u de tabelvermeldingen hebt toegevoegd, kunt u ze selecteren om te zien hoe ze onderling zijn gerelateerd.
Zo voegt u een tabelvermelding aan de relatiegrafiek toe:
1. Kies Bestand > Beheren > Database.
2. Klik op het tabblad Relaties en klik vervolgens op Knop Tabel toevoegen.
3. In het dialoogvenster 'Tabel opgeven':
Als u een andere vermelding van een tabel in het huidige bestand wilt toevoegen, selecteert u de naam van de tabel in de lijst met tabellen.
Als u een tabelvermelding uit een externe gegevensbron wilt toevoegen, kiest u uit Gegevensbron en selecteert u vervolgens de tabelnaam uit de lijst met tabellen.
 
Om dit te doen
Kies
Een tabelvermelding uit het huidige FileMaker-bestand selecteren
Huidig bestand
Een ander FileMaker Pro-bestand selecteren via het dialoogvenster 'Bestand openen'
FileMaker-gegevensbron toevoegen
Dit is de snelste manier om een FileMaker-gegevensbron toe te voegen.
Een ODBC-gegevensbron selecteren
Een bestaande ODBC-gegevensbron of ODBC-gegevensbron toevoegen om een nieuwe gegevensbron toe te voegen.
FileMaker-gegevensbronnen en ODBC-gegevensbronnen met meerdere paden toevoegen of bestaande gegevensbronnen verwijderen
Gegevensbronnen beheren
4. U kunt desgewenst de naam van de tabelvermelding wijzigen.
Elke tabelvermelding in de relatiegrafiek moet een unieke naam hebben.
Zo selecteert u gerelateerde tabellen:
1. Geef de relatiegrafiek voor de database op het scherm weer.
Zie Werken met de relatiegrafiek
2. Selecteer een of meer tabelvermeldingen.
3. Klik op Knop Gerelateerde tabellen selecteren en kies vervolgens de tabelvermeldingen die u wilt markeren.
 
Om dit te doen
Kies
Tabellen die een directe relatie met elkaar hebben markeren
Eerstvolgende gerelateerde tabellen selecteren
Tip  Kies deze opdracht nogmaals om de volgende gerelateerde tabel of groep van gerelateerde tabellen te selecteren.
Tabelvermeldingen markeren die zijn gebaseerd op dezelfde brontabel
Tabellen met dezelfde brontabel selecteren
Verwante onderwerpen 
Werken met gerelateerde tabellen
Werken met de relatiegrafiek
Een oplossing maken
Relatiecriteria
Relaties maken en wijzigen