Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Een tabbladbesturingselement toevoegen
 
Een tabbladbesturingselement toevoegen
1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.
2. Doe op de statusbalk het volgende:
Windows: klik op de pijl naast het Tabbladbesturingselement-gereedschap Tabbladbesturingselement-gereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Schuifbesturingselementgereedschap en kies Tabbladbesturingselement, en sleep vervolgens de kruiscursor om het tabbladbesturingselement te tekenen.
macOS: houd het Tabbladbesturingselement-gereedschap Tabbladbesturingselement-gereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Schuifbesturingselementgereedschap ingedrukt en kies Tabbladbesturingselement, en sleep vervolgens de kruiscursor om het tabbladbesturingselement te tekenen.
3. Als u het tabblad een naam wilt geven, doet u in het dialoogvenster Tabbladbesturingselement instellen het volgende:
Typ bij Naam tabblad een naam voor dit tabblad.
Klik op Opgeven om een tabbladlabel op basis van een berekening te maken. Raadpleeg Het dialoogvenster Berekening opgeven.
4. Klik op Maken.
5. Herhaal stappen 3 en 4 om extra tabbladen te maken.
6. Als u dezelfde stijl wilt toepassen op alle tabbladen in dit tabbladbesturingselement, selecteert u Tabbladen delen een enkele stijl.
7. Kies bij Standaard voorste tabblad het paneel dat u vooraan wilt plaatsen wanneer u overschakelt van de lay-outmodus naar een andere modus.
Wanneer u vanuit een andere modus naar de lay-outmodus schakelt, is het voorste tabblad hetgene dat als laatste in de vorige modus was weergegeven.
8. Kies de gewenste opties voor Tabuitvulling: Links uitlijnen, Centreren, Rechts uitlijnen en Uitvullen.
9. Kies de gewenste opties voor Tabbreedte: Labelbreedte, Labelbreedte + marge van, Breedte van breedste label, Minimum van of Vaste breedte van.
10. Voor Labelbreedte + marge van, Minimum van of Vaste breedte van kiest u de gewenste eenheid: inch, centimeter of punten en voert u een waarde in het vak in.
11. Klik op OK.
12. Als u objecten wilt toevoegen aan het tabblad, gebruikt u het lay-outgereedschap op de statusbalk of in het menu Invoegen, of sleept u objecten naar het tabblad.
Opmerkingen 
U kunt geen tabbladbesturingselement in een portaal plaatsen. Maar u kunt wel een tabbladbesturingselement in een popover in een portaal plaatsen.
Verwante onderwerpen 
Objecten tekenen en invoegen in een lay-out
Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Een tabbladbesturingselement wijzigen
Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken
Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen
Vensterbesturingselementen opmaken