Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Een schuifbesturingselement toevoegen
 
Een schuifbesturingselement toevoegen
1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.
2. Doe op de statusbalk het volgende:
Windows: klik op de pijl naast het Tabbladbesturingselement-gereedschap Tabbladbesturingselement-gereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Schuifbesturingselementgereedschap en kies Schuifbesturingselement. Sleep vervolgens de kruiscursor om het schuifbesturingselement te tekenen.
macOS: houd het Tabbladbesturingselement-gereedschap Tabbladbesturingselement-gereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Schuifbesturingselementgereedschap ingedrukt en kies Schuifbesturingselement, en sleep vervolgens de kruiscursor om het schuifbesturingselement te tekenen.
3. Pas het schuifbesturingselement naar wens aan. Raadpleeg Een schuifbesturingselement wijzigen.
4. Als u objecten wilt toevoegen aan een schuifpaneel, gebruikt u het lay-outgereedschap in de statusbalk of in het menu Invoegen, of sleept u objecten naar het schuifpaneel.
5. Klik buiten het schuifbesturingselement of druk op Esc om het dialoogvenster Schuifbesturingselementinstellingen te sluiten.
Opmerkingen 
U kunt geen schuifbesturingselement in een portaal plaatsen. Maar u kunt wel een schuifbesturingselement in een popover in een portaal plaatsen.
Verwante onderwerpen 
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken
Vensterbesturingselementen opmaken
Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen
Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven
Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen
Objecten tekenen en invoegen in een lay-out