Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met velden in een lay-out
 
Werken met velden in een lay-out
Nadat u een lay-out hebt gemaakt, kunt u er extra velden in plaatsen of er velden uit verwijderen die u niet wilt weergeven. U kunt een veld net zo vaak als u maar wilt in elke lay-out plaatsen. U kunt echter alleen gedefinieerde velden in een lay-out plaatsen. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.
Velden in een lay-out zijn objecten die u kunt selecteren, verplaatsen, vergroten, verkleinen en waarvan u de vorm kunt wijzigen. In de lay-outmodus verschijnt bij elk veld een veldnaam. Tevens bevat elk veld eigenschappen voor lettertype, grootte, stijl, uitlijning, regelafstand en kleur.
Afhankelijk van de positie waar u hetzelfde veld in de lay-out plaatst, krijgt u andere resultaten. Bijvoorbeeld:
Voeg een resuméveld toe aan een subresumégedeelte om totalen voor een groep gesorteerde records te berekenen en gebruik hetzelfde veld voor een algemeen resumégedeelte om de totalen voor alle records in de database te berekenen.
Voeg een veld toe aan het kop- of voetgedeelte om gegevens te herhalen voor de eerste record tot en met de laatste record op een pagina. (U kunt bijvoorbeeld het veld Achternaam toevoegen aan een kopgedeelte in een overzichtslijst.)
Voeg een gerelateerd veld rechtstreeks toe aan een lay-out om de veldwaarde te tonen in de eerste gerelateerde record of plaats het gerelateerde veld in een portaal om de waarden voor meerdere gerelateerde records weer te geven. Raadpleeg De plaats van gerelateerde velden bepalen als u wilt weten of u gerelateerde velden direct in een lay-out of in een portaal moet plaatsen.
Verwante onderwerpen 
Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out
Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken
Een veld zodanig instellen dat het als een venstermenu, een groep selectievakjes of een ander besturingselement wordt weergegeven