Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor accounts > Account toevoegen
 
Account toevoegen
Doel 
Voegt een nieuwe accountnaam, wachtwoord en privilegeset toe.
Zie ook 
Opmaak 
Account toevoegen [Accountnaam: <accountnaam>; Wachtwoord: <wachtwoord>;
Privilegeset: "<privilegeset>"; Wachtwoord verlopen]
Opties 
Accountnaam is de naam voor de nieuwe account.
Bij Wachtwoord voert u het wachtwoord voor de nieuwe account in.
Bij Privilegeset kunt u een vooraf gedefinieerde privilegeset toewijzen aan deze gebruiker of een nieuwe privilegeset maken.
Via deze scriptstap kunt u niet de privilegeset Volledige toegang toewijzen. Accounts met de privilegeset Volledige toegang moet u handmatig maken.
Met Gebruiker moet wachtwoord wijzigen bij volgende aanmelding moeten gebruikers een nieuw wachtwoord kiezen wanneer ze zich opnieuw aanmelden bij de database.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 7.0
Beschrijving 
De accountnaam en het wachtwoord kunnen letterlijke teksten zijn die met deze scriptstap worden opgeslagen, maar kunnen ook tijdens de runtime worden gegenereerd op basis van berekeningen die u instelt.
Opmerkingen 
Accountnamen moeten uniek zijn.
U kunt deze scriptstap alleen uitvoeren als aan u de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Als u wilt toestaan dat gebruikers zonder volledige toegangsprivileges deze scriptstap uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op het huidige script in het scriptvenster en kiest u Volledige toegangsprivileges verlenen.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript voegt een nieuwe gebruikersaccount toe met het privilege Alleen gegevensinvoer. De volgende keer dat u zich bij uw account aanmeldt, moet u uw wachtwoord wijzigen.
Account toevoegen [Accountnaam: "Gebruiker"; Wachtwoord: "1234"; Privilegeset: "[Alleen gegevensinvoer]"; Wachtwoord verlopen]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript voegt een nieuwe account met alleen-lezenprivileges toe op basis van de naam en het wachtwoord in het aangepaste dialoogvenster.
Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u een nieuwe account toevoegen?"; Accounts::Naam; Accounts::Wachtwoord]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Account toevoegen [Accountnaam: Accounts::Naam; Wachtwoord: Accounts::Wachtwoord; Privilegeset: “[Alleen-lezen toegang]”]
End If
Voorbeeld 3 
Dit voorbeeldscript voegt een nieuwe account met het privilege Alleen gegevensinvoer toe tenzij de huidige gebruiker alleen-lezenprivileges heeft. Gebruikt de naam van de huidige gebruiker voor de nieuwe accountnaam.
If [Get (NaamPrivilegesetAccount) ? “[Alleen-lezen toegang]”]
Account toevoegen [Accountnaam: Get (GebruikersNaam); Wachtwoord: "1234"; Privilegeset: "[Alleen gegevensinvoer]"; Wachtwoord verlopen]
Else
Aangepast dialoogvenster tonen ["U hebt niet voldoende privileges om een account toe te voegen."]
End If
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)