Spara och skicka data

Du kan spara eller skicka en kopia av en lokal fil, innehållet i ett fält eller en länkfil till ögonblicksbild.

Spara eller skicka en kopia av en fil

 1. Öppna den lokala filen.
 2. Tryck på ikonen för menyn Åtgärder och sedan på Spara/skicka som ikon för Spara/skicka som.
 3. Tryck på Databas.
 4. (valfritt) Ändra filnamnet.
 5. Tryck på Fortsätt.
 6. Välj ett alternativ Se Välja ett delningsalternativ.

Spara eller skicka innehållet i ett fält

 1. Gå till posten som innehåller fältet.
 2. Tryck på fältet som innehåller önskade data.
 3. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder.
 4. Tryck på Spara/skicka som Ikonen Spara/skicka som.
 5. Tryck på Fältinnehåll.
 6. (valfritt) Ändra filnamnet.
 7. (valfritt) För ett containerfält med bilder väljer du en bildstorlek.
 8. Tryck på Fortsätt.
 9. Välj ett alternativ Se Välja ett delningsalternativ.

Spara eller skicka filer som en länkfil till ögonblicksbild

 1. Hitta posterna som du vill spara som en länkfil till ögonblicksbild.
 2. Tryck på Ikonen för menyn Åtgärder.
 3. Tryck på Spara/skicka som Ikonen Spara/skicka som.
 4. Tryck på Länk till ögonblicksbild.
 5. (valfritt) Ändra filnamnet.
 6. Välj Alla poster som bearbetas eller Aktuell post.
 7. Tryck på Fortsätt.
 8. Välj ett alternativ Se Välja ett delningsalternativ.