Lägga till och radera poster

Lägga till en post

 1. Gör något av följande:
  • iPhone: Tryck på Ikonen Lägg till eller radera poster.
  • iPad: Tryck på Ikonen Lägg till poster.
 2. Tryck på Lägg till post Ikonen Lägg till post.
 3. Tryck på ett fält för att ange data.

Radera en post eller ett sökresultat med hittade poster

 1. Gå till posten eller sök efter de poster du vill radera.
 2. Gör något av följande:
  • iPhone: Tryck på Ikonen Lägg till eller radera poster.
  • iPad: Tryck på Ikonen Radera post.
 3. Tryck på Radera post Ikonen Lägg till eller radera poster eller Radera hittade poster Ikonen Radera post.