Werken met scripts

Zo voert u een script uit:

  1. Tik op pictogram van het menu Actie.
  2. Tik op Scripts pictogram van Script.
  3. Tik op een script.

    Tik op het scherm om een actief script te stoppen.

Opmerking: als de scriptstap ‘Onderbreken door gebruiker toestaan’ is ingesteld op Off, kunt u het script niet stoppen.